[NUUG kart] Lurer på denne import brukeren

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Thu May 1 21:37:52 CEST 2014


2014-05-01 14:23 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> Bare en kort kommentar til eksempel 1: Når du zommer nærmere som på bilde 2 så er du i WMSen over på et datasett som er langt mer nøyaktig enn det frigitte N50.

Er ikke WMS-tjenestene på kartverket.no underlagt samme lisens som N50
(lisensen gjelder alle gratistjenestene)? Siden som beskriver
WMS-tjenesten (http://www.kartverket.no/Kart/Gratis-kartdata/Visningstjenester/)
lenker til vilkårsiden
(http://www.kartverket.no/Kart/Gratis-kartdata/Lisens/) som
spesifiserer creative commons by 3.0 no. Det er ikke frigitt
vektordata for de høyere zoomnivåene, men det ser ut til være lov å
trace dem fra en WMS-bakgrunn?

WMS-tjenester fra andre domener (f.eks norgeibilder.no) er ikke
underlagt samme lisensen, men dette gjaldt WMS fra kartverket.no?

Geir Ove


More information about the kart mailing list