[NUUG kart] Valg av CC-BY-lisens for kartdata (was: Lurer på denne import brukeren)

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Fri May 2 09:34:10 CEST 2014


> Slik jeg tolker det, frasier kartverket seg alt databasevern i henhold
> til åndsverklovens § 43 og EUs databasedirektiv for publiserte
> databaser som har databasevern (i stedet for verkshøyde) ved å velge
> CC-BY 3.0-NO.  Jeg mistenker det ikke var intensjonen.  Men gjort er
> gjort, og bordet fanger, så vidt jeg forstår.

Bordet fanger ikke for fremtidige nedlastinger. De står fritt fram til
å endre vilkårene, men det som allerede er distribuert med de gamle
vilkårene, kan de ikke trekke tilbake. Dermed fanger bordet i mye
større grad for rådata (som mange har lastet ned) enn for
visningstjenester (som hovedsakelig leveres fortløpende).

I OSM har vi vel også tradisjon for å være forsiktige med å inkludere
data som er frigjort "ved et uhell" eller der det ser ut til at det
ikke er intensjonen at data skal kunne brukes videre slik vi ønsker
med OSM-data.

2014-05-02 9:16 GMT+02:00 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:


More information about the kart mailing list