[NUUG kart] Valg av CC-BY-lisens for kartdata (was: Lurer på denne import brukeren)

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri May 2 09:16:36 CEST 2014


[Sverre.Didriksen]
> Jeg kan lite om lisenser egentlig, men vil tro du bryter de om du
> tracer dataene fra de zoomnivåene som ikke er frigitt.

[Geir Ove Myhr]
> Jeg har sendt av gårde en mail til kartverket med spørsmål om dette,
> så får vi se.

Da får vi høre hva som er deres intenasjon, i hvert fall.  Når jeg
leser <URL:http://www.kartverket.no/Kart/Gratis-kartdata/Lisens/>
lurer jeg jo litt på om de har misforstått lisensen når de skriver
"Noen av produktene har opphavsrettslig vern, noen har databasevern,
og noen har gått ut på dato", da Creative Commons BY 3.0 NO jo
eksplisitt sier følgende i
<URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/legalcode >:

  Dersom lisensgiver innehar databaserettigheter eller lignende i
  henhold til åndsverklovens § 43 og EUs databasedirektiv, fraskriver
  lisensgiver seg disse rettigheter.

Slik jeg tolker det, frasier kartverket seg alt databasevern i henhold
til åndsverklovens § 43 og EUs databasedirektiv for publiserte
databaser som har databasevern (i stedet for verkshøyde) ved å velge
CC-BY 3.0-NO.  Jeg mistenker det ikke var intensjonen.  Men gjort er
gjort, og bordet fanger, så vidt jeg forstår.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list