[NUUG kart] Adresseimport fra NVDB

Frode Roxrud Gill frodegill at gmail.com
Tue May 6 13:12:58 CEST 2014


2014-05-06 12:59 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:
>
> Drøbak var i heller dårleg forfatning. Masse vegar, men med for det meste av
> dårleg kvalitet.
> Bing er enn så lenge av, for det meste, god kvalitet i dette området.

Drøbak har jeg akkurat begynt å se på (har flyttet dit..). Bing har
detaljerte bilder, men det hender bildene er plassert litt feil.
Sykler med GPS for å ha noen referansepunkter til bildene.

-- 
Frode Roxrud Gill


More information about the kart mailing list