[NUUG kart] Lurer på denne import brukeren

kaNon kanon.osm at gmail.com
Wed May 7 18:53:24 CEST 2014


Hei

Jeg har kartlagt en god del i området hvor denne brukeren har gjort
importer (Hedmark), og kan bare slutte meg til klagene.

1. De importerte stiene er til dels lagt oppå eksisterende stier, ofte med
avvik hvor importen ser ut til å følge eldre traseer. Dessuten mistenker
jeg at ganske mange av stiene som er importert rett og slett ikke
eksisterer lenger fordi de er grodd igjen.

2. Bekkene og elvene som er importert går til dels over eksisterende elver.
Alle importerte elver er av typen "stream" og eksisterende elver er gjerne
blitt nedgradert fra "river" til "stream" i forbindelse med importen.

3. Nye myrer er til dels lagt oppå gamle myrer og med dårligere
nøyaktighet. Enkelte av myrene ser senere ut til å ha blitt drenert bort
eller nedbygd.

Jeg ville derfor foretrekke at disse importene ble tilbakestilt.

kaNon
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140507/6ab38c0a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list