[NUUG kart] Import af søer fra Kartverket

Atle Frenvik Sveen atle.sveen at gmail.com
Thu May 22 11:56:24 CEST 2014


Skal sjekke denne veiledningen.

Jeg har fulgt med på lista her angående "masseimporter", og er helt enig i
at man ikke ukritisk skal lempe inn mengder med data om man ikke vet hva
man driver med.

Jeg prøvde å være så forsiktig jeg kunne, testet mye, tok en og en feature
i begynnelsen og prøvde å forsikre meg om at alt ble riktig. Var dog ikke
klar over at det fantes en mulighet for å endre geometri, men beholde selve
objektet.

Får bare beklage det, men håper ikke det ødelegger all morroa.
Sluttresultatet ble uansett bedre, kartet ser mer fornuftig ut.

Så kan man jo diskutere hva verdien er i å ha en historilkk som sier at
"dette vannet, importert fra Landsat har blitt erstattet av dette,
importert fra kartverket", kontra: vannet fra landsat ble slettet + vann
fra kartverket opprttet. Men, som fersking og ny i miljøet hører jeg så
klart på de med erfaring, så hvis dette er viktig skal jeg ta hensyn til
det neste gang jeg importerer data.

-a


2014-05-22 11:15 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:

> Jeg har laget en veiledning som ligger på importsiden. Andre kan jo bare
> fylle på med mere info der, for det er mange måter å gjøre dette på.
>
>
>
> Ellers så anbefales det jo sterkt at man har god erfaring med verktøyene
> og OSM før man starter med import, så om man er helt nybegynner som det
> blir nevnt her så bør man diskutere alt man gjør på denne lista først og
> ikke minst på den internationale importlista også.
>
>
>
> Vi har allerede store utfordringer med importer som er gjort av «ukyndige»
> og som har ødelagt mye. Å starte med et eller to vann og la andre se på
> resultatet er jo en ide om man er ny. Forøvrig så ønsker vi vel ikke at
> eksisterende vann slettes, men at de oppdateres slik at vi beholder
> historikken. I JOSM finnes det en plugin som gir mulighet til å oppdatere
> bare nodene så historikken er intakt.
>
>
>
> Samtidig så vil jeg si at vi ønsker alle hjelp hjertlig velkommen og
> setter stor pris på alle som bidrar.
>
>
>
> -Sverre
>
>
>
>
>
> *From:* kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] *On Behalf Of *Atle
> Frenvik Sveen
> *Sent:* 22. mai 2014 10:32
> *To:* Torstein Ingebrigtsen Bø
> *Cc:* kart at nuug.no
>
> *Subject:* Re: [NUUG kart] Import af søer fra Kartverket
>
>
>
> Pent!
>
>
>
> Støtter oppfordringen om å dele beskrivelse av arbeidsprosess.
>
>
>
> Jeg prøvde meg selv på å legge inn en del vann i Sigdal kommune basert på
> Kartverkets data. Jeg prøvde først sosi2osm, men fikk problemer med at det
> ble lassevis av multipolygoner etc i JSOM. Altså ikke helt optimalt (kan
> dog skyldes at jeg er totalt nybegynner med JSON). Løsningen min var å
> bruke OGR2OGR med SOSI-støtte og lage meg Shape-filer (som jeg så filtrerte
> i QGIS for å kun få vann) som jeg importerte i JSOM med egnet plugin.
>
>
>
> Problemet da var at jeg måtte sitte og redigere metadataene manuelt i
> JSOM, dermed tok jeg ikke inn mer enn 10-20 vann. Her hadde jeg også et
> issue med at de fleste vannene allerede lå inne fra Landsat-data, så jeg
> måtte også slette disse først. Dette ble en veldig maunell-arbeidskrevende
> jobb, så tips om å effektivisere dette taes imot med takk!
>
>
>
> -a
>
>
>
> 2014-05-22 9:37 GMT+02:00 Torstein Ingebrigtsen Bø <torsteinibo at gmail.com
> >:
>
> Hei Jakob,
>
>
>
> Jeg vil gjerne gjøre det samme for andre plasser i landet. Kan du lage en
> kort beskrivelse av hvordan du gjorde dette? F.eks. hvilke verktøy brukte
> du?
>
>
> Hilsen
> Torstein
>
>
>
>
> Date: Thu, 22 May 2014 09:19:29 +0200 (CEST)
>
>
> Subject: Re: [NUUG kart] Import af søer fra Kartverket
>
> Skyldes det ikke at serveren stadig er ved at opdatere kortet? Indtil den
> er færdig vil de forskellige "tiles" på forskellige zoom-levels ikke
> nødvendigvis stemme overens med de data der ligger i databasen. Jeg vil tro
> det er opdateret om 1-2 dage. Klik på Edit for at se hvad der faktisk
> findes i området.
>
>
>
> /Jakob
>
>
>
>
> Den 22. maj 2014 kl. 09:00 skrev "Arne Østensen" <aostens at gmail.com>:
>
> Flott Jakob! Tydelig at Forsand har fått mange nye blå flekker.
> Jeg ser på området rundt Vikastakken (
> http://www.openstreetmap.org/#map=14/58.9247/6.1446 ). Her er det noen
> vann med navn og noen uten. Hvis jeg zoomer fra 300 meter til 200 meter
> forsvinner noen vann mens andre blir.
> Har du noen forklaring på dette?
>
> Arne
>
> Den 21.05.2014 19:43, skrev Jakob Toftkær:
>
> Så skulle Forsand kommune være opdateret med søer fra Kartverket - ca.
> 81.000 objekter blev det til. Der skulle omkring 250 manuelle ændringer
> til, nogle gange beholdt jeg de oprindelige data andre gange beholdt jeg
> data fra Kartverket afhængig af hvad der så bedst ud. Det tog 2-3 timers
> ekstra arbejde.
>
> Uploaden blev afbrudt 6-7 gange så jeg er ikke 100% sikker på at JOSM i
> sidste ende fik alle ændringer med. Det ser dog ganske fornuftigt ud i
> området omrking Lysefjorden.
>
> /Jakob
>
> On 21.05.14 09:35, Espen Oldeman Lund wrote:
>
> Det går bra. Bedre med noe import enn ingenting :-)
>
>
>
> De vannene som blir liggende på kommunegrensene kan vi importere med det
> landsdekkende datasettet i etterkant.
>
>
>
> Si gjerne ifra her om framgang slik at jeg og andre kan følge opp for
> resten av landet seinere.
>
>
>
> Espen
>
>
>
> 2014-05-21 9:29 GMT+02:00 "Jakob Toftkær" < jakob at toftkaer.dk > :
>
> Jeg er grundlæggende enig at man burde importere et landsdækkende dataset
> men jeg er realistisk omkring mine egne evner og ønsker derfor at gøre det
> simpelt. Men plan var at benytte JOSMs validator til at fortælle mig om der
> i forvejen var et "area" på stedet for søerne. Hvis der var et overlap
> ville jeg slette den relevante sø fra Kartverket dataene. Dette burde kunne
> gøres manuelt for et begrænset område(selv en kommune med 6000 søer) men
> ikke for et helt land.
>
>
>
> Hvis det er noget som kan gøres automatisk og i nær fremtid så er der helt
> sikkert mere kvalificerede folk derude end mig :-) og der er ingen grund
> til at arbejde videre med projektet.
>
>
>
> /Jakob
>
>
> Den 21. maj 2014 kl. 08:51 skrev Espen Oldeman Lund < espen at espenpost.com>:
>
>
>
> Bra om du tar litt tak i vann/innsjøer. Har tenkt å gjøre noe med det
> sjøl og i tillegg ta inn navn på de vannobjektene vi allerede har.
>
>
>
> Men for å slippe problemet med kutta vannobjekter på kommunegrensene så
> kan det kanskje være lurt å bruke GeoJSON datasettet som er landsdekkende?
>
>
> http://data.kartverket.no/download/content/n50-kartdata-wgs84-hele-landet-geojson
>
>
>
>
>
> Du må vel i alle fall passe på at du ikke tar inn objekter der OSM
> allerede har vannet inne fra før av. Så vi burde ha sjekka om polygonene
> intersects( http://postgis.org/docs/ST_Intersects.html ).
>
>
>
> Det er jo også et spørsmål om vann som henta inn fra Landsat og liknende
> bør byttes ut med objekter fra Kartverket. Men det er vel kanskje vanskelig
> å gjøre det automatisk. Kanskje sjekke source-taggen?
>
>
>
> Espen
>
>
>
>
>
>
>
> 2014-05-20 19:16 GMT+02:00 Jakob Toftkær < jakob at toftkaer.dk > :
>
> Jeg var en tur til Lysebotn og lagde mærke til at der stort set ikke var
> søer integnet langs vejen. Jeg begyndte at indtegne nogle stykker men fandt
> hurtigt ud af at det ikke var realistisk at blive færdig. Fandt i stedet
> nogle data hos Kartverket( Kartdata_1129_Forsand_UTM32_N50_SOSI.zip ) som
> jeg fik importeret i JOSM. Har filtreret alt væk undtagen "innsøer", har
> tagget "natural=water", "source=kartverket" "source:date=2014-06-20" samt
> omdøbt HØYDE til "ele".
>
> Før jeg laver noget jeg fortryder vil jeg forhøre mig her først. Det
> drejer sig om over 6000 ways så jeg kan umuligt tjekke dem alle sammen.
> Hvad skal jeg undersøge før jeg uploader, jeg kan se at nogle af søerne i
> udkandten af datasættet er skåret over og skal derfor fjernes- går ud fra
> at det sker ved kommunegrænsen?
>
> JOSM vil advare om 2 søer der ligger oven på hinanden så jeg på den måde
> kan undgå at overskrive en allerede eksisterende sø, ikke?
>
> mvh Jakob
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
>
>
> --
>
> http://www.turkompisen.no
>
> http://www.kresendo.no/
>
> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
>
> http://www.turkompisen.no
>
> http://www.kresendo.no/
>
> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>
>
>
>     _______________________________________________
>
>    kart mailing list
>
>    kart at nuug.no
>
>    http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
>
>
>    --
>
>    Arne Østensen
>
>    Byhaugveien 15
>
>    4024 Stavanger
>
>    Tlf. 95984180
>
>
>
>
>
>
>
>
> ---------- Videresendt e-post ----------
> From: Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com>
> To: "Jakob Toftkær" <jakob at toftkaer.dk>
> Cc: NUUGs kartliste <kart at nuug.no>
> Date: Thu, 22 May 2014 09:29:23 +0200
>
>
> Subject: Re: [NUUG kart] Import af søer fra Kartverket
>
> Det vil jeg tru er grunnen også Jakob. Bra jobba forøvrig!
>
>
>
> Utelot du vann som gikk over kommunegrensa?
>
>
>
> Espen
>
>
>
> 2014-05-22 9:19 GMT+02:00 "Jakob Toftkær" <jakob at toftkaer.dk>:
>
> Skyldes det ikke at serveren stadig er ved at opdatere kortet? Indtil den
> er færdig vil de forskellige "tiles" på forskellige zoom-levels ikke
> nødvendigvis stemme overens med de data der ligger i databasen. Jeg vil tro
> det er opdateret om 1-2 dage. Klik på Edit for at se hvad der faktisk
> findes i området.
>
>
>
> /Jakob
>
>
>
>
> Den 22. maj 2014 kl. 09:00 skrev "Arne Østensen" <aostens at gmail.com>:
>
> Flott Jakob! Tydelig at Forsand har fått mange nye blå flekker.
>
> Jeg ser på området rundt Vikastakken (
> http://www.openstreetmap.org/#map=14/58.9247/6.1446 ). Her er det noen
> vann med navn og noen uten. Hvis jeg zoomer fra 300 meter til 200 meter
> forsvinner noen vann mens andre blir.
>
> Har du noen forklaring på dette?
>
> Arne
>
> Den 21.05.2014 19:43, skrev Jakob Toftkær:
>
> Så skulle Forsand kommune være opdateret med søer fra Kartverket - ca.
> 81.000 objekter blev det til. Der skulle omkring 250 manuelle ændringer
> til, nogle gange beholdt jeg de oprindelige data andre gange beholdt jeg
> data fra Kartverket afhængig af hvad der så bedst ud. Det tog 2-3 timers
> ekstra arbejde.
>
> Uploaden blev afbrudt 6-7 gange så jeg er ikke 100% sikker på at JOSM i
> sidste ende fik alle ændringer med. Det ser dog ganske fornuftigt ud i
> området omrking Lysefjorden.
>
> /Jakob
>
> On 21.05.14 09:35, Espen Oldeman Lund wrote:
>
> Det går bra. Bedre med noe import enn ingenting :-)
>
>
>
> De vannene som blir liggende på kommunegrensene kan vi importere med det
> landsdekkende datasettet i etterkant.
>
>
>
> Si gjerne ifra her om framgang slik at jeg og andre kan følge opp for
> resten av landet seinere.
>
>
>
> Espen
>
>
>
> 2014-05-21 9:29 GMT+02:00 "Jakob Toftkær" < jakob at toftkaer.dk > :
>
> Jeg er grundlæggende enig at man burde importere et landsdækkende dataset
> men jeg er realistisk omkring mine egne evner og ønsker derfor at gøre det
> simpelt. Men plan var at benytte JOSMs validator til at fortælle mig om der
> i forvejen var et "area" på stedet for søerne. Hvis der var et overlap
> ville jeg slette den relevante sø fra Kartverket dataene. Dette burde kunne
> gøres manuelt for et begrænset område(selv en kommune med 6000 søer) men
> ikke for et helt land.
>
>
>
> Hvis det er noget som kan gøres automatisk og i nær fremtid så er der helt
> sikkert mere kvalificerede folk derude end mig :-) og der er ingen grund
> til at arbejde videre med projektet.
>
>
>
> /Jakob
>
>
> Den 21. maj 2014 kl. 08:51 skrev Espen Oldeman Lund < espen at espenpost.com>:
>
>
>
> Bra om du tar litt tak i vann/innsjøer. Har tenkt å gjøre noe med det
> sjøl og i tillegg ta inn navn på de vannobjektene vi allerede har.
>
>
>
> Men for å slippe problemet med kutta vannobjekter på kommunegrensene så
> kan det kanskje være lurt å bruke GeoJSON datasettet som er landsdekkende?
>
>
> http://data.kartverket.no/download/content/n50-kartdata-wgs84-hele-landet-geojson
>
>
>
>
>
> Du må vel i alle fall passe på at du ikke tar inn objekter der OSM
> allerede har vannet inne fra før av. Så vi burde ha sjekka om polygonene
> intersects( http://postgis.org/docs/ST_Intersects.html ).
>
>
>
> Det er jo også et spørsmål om vann som henta inn fra Landsat og liknende
> bør byttes ut med objekter fra Kartverket. Men det er vel kanskje vanskelig
> å gjøre det automatisk. Kanskje sjekke source-taggen?
>
>
>
> Espen
>
>
>
>
>
>
>
> 2014-05-20 19:16 GMT+02:00 Jakob Toftkær < jakob at toftkaer.dk > :
>
> Jeg var en tur til Lysebotn og lagde mærke til at der stort set ikke var
> søer integnet langs vejen. Jeg begyndte at indtegne nogle stykker men fandt
> hurtigt ud af at det ikke var realistisk at blive færdig. Fandt i stedet
> nogle data hos Kartverket( Kartdata_1129_Forsand_UTM32_N50_SOSI.zip ) som
> jeg fik importeret i JOSM. Har filtreret alt væk undtagen "innsøer", har
> tagget "natural=water", "source=kartverket" "source:date=2014-06-20" samt
> omdøbt HØYDE til "ele".
>
> Før jeg laver noget jeg fortryder vil jeg forhøre mig her først. Det
> drejer sig om over 6000 ways så jeg kan umuligt tjekke dem alle sammen.
> Hvad skal jeg undersøge før jeg uploader, jeg kan se at nogle af søerne i
> udkandten af datasættet er skåret over og skal derfor fjernes- går ud fra
> at det sker ved kommunegrænsen?
>
> JOSM vil advare om 2 søer der ligger oven på hinanden så jeg på den måde
> kan undgå at overskrive en allerede eksisterende sø, ikke?
>
> mvh Jakob
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
>
>
> --
>
> http://www.turkompisen.no
>
> http://www.kresendo.no/
>
> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
>
> http://www.turkompisen.no
>
> http://www.kresendo.no/
>
> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>
>
>
>     _______________________________________________
>
>    kart mailing list
>
>    kart at nuug.no
>
>    http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
>
>
>    --
>
>    Arne Østensen
>
>    Byhaugveien 15
>
>    4024 Stavanger
>
>    Tlf. 95984180
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
>
> http://www.turkompisen.no
>
> http://www.kresendo.no/
>
> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
>
>
> --
> Atle Sveen
> MAIL: atle.sveen at gmail.com /
> atle at frenviksveen.net
> http://atlefren.net
> SMS: 45278689
>-- 
Atle Sveen
MAIL: atle.sveen at gmail.com /
atle at frenviksveen.net
http://atlefren.net
SMS: 45278689
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140522/a39f3bf2/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list