[NUUG kart] Import af søer fra Kartverket

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Mon May 26 09:53:34 CEST 2014


Hei

Dette var ment som en generell oppfordring og ikke noe kritikk mot deg. Det høres ut som du har gått fram på en fornuftig måte ved å starte forsiktig og verifisere at det du legger inn kommer riktig opp på kartrendringer.

Jeg er veldig glad for alle som stiller opp og bidrar til OSM, både med importering og innlegging fra egne GPS-spor.

Når det gjelder historikk så har det vel alltid vært slik at vi helst oppdaterer, antakelig fordi slettede objekter ikke uten videre er synlig når man ser på kartdataene og må søkes frem på en litt annen måte.

-Sverre


From: Atle Frenvik Sveen [mailto:atle.sveen at gmail.com]
Sent: Thursday, May 22, 2014 11:56 AM
To: Sverre Didriksen
Cc: Torstein Ingebrigtsen Bø; kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Import af søer fra Kartverket

Skal sjekke denne veiledningen.

Jeg har fulgt med på lista her angående "masseimporter", og er helt enig i at man ikke ukritisk skal lempe inn mengder med data om man ikke vet hva man driver med.

Jeg prøvde å være så forsiktig jeg kunne, testet mye, tok en og en feature i begynnelsen og prøvde å forsikre meg om at alt ble riktig. Var dog ikke klar over at det fantes en mulighet for å endre geometri, men beholde selve objektet.

Får bare beklage det, men håper ikke det ødelegger all morroa. Sluttresultatet ble uansett bedre, kartet ser mer fornuftig ut.

Så kan man jo diskutere hva verdien er i å ha en historilkk som sier at "dette vannet, importert fra Landsat har blitt erstattet av dette, importert fra kartverket", kontra: vannet fra landsat ble slettet + vann fra kartverket opprttet. Men, som fersking og ny i miljøet hører jeg så klart på de med erfaring, så hvis dette er viktig skal jeg ta hensyn til det neste gang jeg importerer data.

-a

2014-05-22 11:15 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no<mailto:sverre.didriksen at usit.uio.no>>:
Jeg har laget en veiledning som ligger på importsiden. Andre kan jo bare fylle på med mere info der, for det er mange måter å gjøre dette på.

Ellers så anbefales det jo sterkt at man har god erfaring med verktøyene og OSM før man starter med import, så om man er helt nybegynner som det blir nevnt her så bør man diskutere alt man gjør på denne lista først og ikke minst på den internationale importlista også.

Vi har allerede store utfordringer med importer som er gjort av «ukyndige» og som har ødelagt mye. Å starte med et eller to vann og la andre se på resultatet er jo en ide om man er ny. Forøvrig så ønsker vi vel ikke at eksisterende vann slettes, men at de oppdateres slik at vi beholder historikken. I JOSM finnes det en plugin som gir mulighet til å oppdatere bare nodene så historikken er intakt.

Samtidig så vil jeg si at vi ønsker alle hjelp hjertlig velkommen og setter stor pris på alle som bidrar.

-Sverre


From: kart-bounces at nuug.no<mailto:kart-bounces at nuug.no> [mailto:kart-bounces at nuug.no<mailto:kart-bounces at nuug.no>] On Behalf Of Atle Frenvik Sveen
Sent: 22. mai 2014 10:32
To: Torstein Ingebrigtsen Bø
Cc: kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>

Subject: Re: [NUUG kart] Import af søer fra Kartverket

Pent!

Støtter oppfordringen om å dele beskrivelse av arbeidsprosess.

Jeg prøvde meg selv på å legge inn en del vann i Sigdal kommune basert på Kartverkets data. Jeg prøvde først sosi2osm, men fikk problemer med at det ble lassevis av multipolygoner etc i JSOM. Altså ikke helt optimalt (kan dog skyldes at jeg er totalt nybegynner med JSON). Løsningen min var å bruke OGR2OGR med SOSI-støtte og lage meg Shape-filer (som jeg så filtrerte i QGIS for å kun få vann) som jeg importerte i JSOM med egnet plugin.

Problemet da var at jeg måtte sitte og redigere metadataene manuelt i JSOM, dermed tok jeg ikke inn mer enn 10-20 vann. Her hadde jeg også et issue med at de fleste vannene allerede lå inne fra Landsat-data, så jeg måtte også slette disse først. Dette ble en veldig maunell-arbeidskrevende jobb, så tips om å effektivisere dette taes imot med takk!

-a

2014-05-22 9:37 GMT+02:00 Torstein Ingebrigtsen Bø <torsteinibo at gmail.com<mailto:torsteinibo at gmail.com>>:
Hei Jakob,

Jeg vil gjerne gjøre det samme for andre plasser i landet. Kan du lage en kort beskrivelse av hvordan du gjorde dette? F.eks. hvilke verktøy brukte du?

Hilsen
Torstein


Date: Thu, 22 May 2014 09:19:29 +0200 (CEST)

Subject: Re: [NUUG kart] Import af søer fra Kartverket

Skyldes det ikke at serveren stadig er ved at opdatere kortet? Indtil den er færdig vil de forskellige "tiles" på forskellige zoom-levels ikke nødvendigvis stemme overens med de data der ligger i databasen. Jeg vil tro det er opdateret om 1-2 dage. Klik på Edit for at se hvad der faktisk findes i området./JakobDen 22. maj 2014 kl. 09:00 skrev "Arne Østensen" <aostens at gmail.com<mailto:aostens at gmail.com>>:
Flott Jakob! Tydelig at Forsand har fått mange nye blå flekker.
Jeg ser på området rundt Vikastakken ( http://www.openstreetmap.org/#map=14/58.9247/6.1446 ). Her er det noen vann med navn og noen uten. Hvis jeg zoomer fra 300 meter til 200 meter forsvinner noen vann mens andre blir.
Har du noen forklaring på dette?

Arne
Den 21.05.2014<tel:21.05.2014> 19:43, skrev Jakob Toftkær:
Så skulle Forsand kommune være opdateret med søer fra Kartverket - ca. 81.000 objekter blev det til. Der skulle omkring 250 manuelle ændringer til, nogle gange beholdt jeg de oprindelige data andre gange beholdt jeg data fra Kartverket afhængig af hvad der så bedst ud. Det tog 2-3 timers ekstra arbejde.

Uploaden blev afbrudt 6-7 gange så jeg er ikke 100% sikker på at JOSM i sidste ende fik alle ændringer med. Det ser dog ganske fornuftigt ud i området omrking Lysefjorden.

/Jakob

On 21.05.14 09<tel:21.05.14%2009>:35, Espen Oldeman Lund wrote:
Det går bra. Bedre med noe import enn ingenting :-)

De vannene som blir liggende på kommunegrensene kan vi importere med det landsdekkende datasettet i etterkant.

Si gjerne ifra her om framgang slik at jeg og andre kan følge opp for resten av landet seinere.

Espen

2014-05-21 9:29 GMT+02:00 "Jakob Toftkær" < jakob at toftkaer.dk<mailto:jakob at toftkaer.dk> > :

Jeg er grundlæggende enig at man burde importere et landsdækkende dataset men jeg er realistisk omkring mine egne evner og ønsker derfor at gøre det simpelt. Men plan var at benytte JOSMs validator til at fortælle mig om der i forvejen var et "area" på stedet for søerne. Hvis der var et overlap ville jeg slette den relevante sø fra Kartverket dataene. Dette burde kunne gøres manuelt for et begrænset område(selv en kommune med 6000 søer) men ikke for et helt land.Hvis det er noget som kan gøres automatisk og i nær fremtid så er der helt sikkert mere kvalificerede folk derude end mig :-) og der er ingen grund til at arbejde videre med projektet./Jakob

Den 21. maj 2014 kl. 08:51 skrev Espen Oldeman Lund < espen at espenpost.com<mailto:espen at espenpost.com> >:

Bra om du tar litt tak i vann/innsjøer. Har tenkt å gjøre noe med det sjøl og i tillegg ta inn navn på de vannobjektene vi allerede har.

Men for å slippe problemet med kutta vannobjekter på kommunegrensene så kan det kanskje være lurt å bruke GeoJSON datasettet som er landsdekkende?
http://data.kartverket.no/download/content/n50-kartdata-wgs84-hele-landet-geojson


Du må vel i alle fall passe på at du ikke tar inn objekter der OSM allerede har vannet inne fra før av. Så vi burde ha sjekka om polygonene intersects( http://postgis.org/docs/ST_Intersects.html ).

Det er jo også et spørsmål om vann som henta inn fra Landsat og liknende bør byttes ut med objekter fra Kartverket. Men det er vel kanskje vanskelig å gjøre det automatisk. Kanskje sjekke source-taggen?

Espen2014-05-20 19:16 GMT+02:00 Jakob Toftkær < jakob at toftkaer.dk<mailto:jakob at toftkaer.dk> > :
Jeg var en tur til Lysebotn og lagde mærke til at der stort set ikke var søer integnet langs vejen. Jeg begyndte at indtegne nogle stykker men fandt hurtigt ud af at det ikke var realistisk at blive færdig. Fandt i stedet nogle data hos Kartverket( Kartdata_1129_Forsand_UTM32_N50_SOSI.zip ) som jeg fik importeret i JOSM. Har filtreret alt væk undtagen "innsøer", har tagget "natural=water", "source=kartverket" "source:date=2014-06-20" samt omdøbt HØYDE til "ele".

Før jeg laver noget jeg fortryder vil jeg forhøre mig her først. Det drejer sig om over 6000 ways så jeg kan umuligt tjekke dem alle sammen. Hvad skal jeg undersøge før jeg uploader, jeg kan se at nogle af søerne i udkandten af datasættet er skåret over og skal derfor fjernes- går ud fra at det sker ved kommunegrænsen?

JOSM vil advare om 2 søer der ligger oven på hinanden så jeg på den måde kan undgå at overskrive en allerede eksisterende sø, ikke?

mvh Jakob

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart--
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen

--
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen


    _______________________________________________

    kart mailing list

    kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>

    http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
   --

   Arne Østensen

   Byhaugveien 15

   4024 Stavanger

   Tlf. 95984180<tel:95984180>


---------- Videresendt e-post ----------
From: Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com<mailto:espen at espenpost.com>>
To: "Jakob Toftkær" <jakob at toftkaer.dk<mailto:jakob at toftkaer.dk>>
Cc: NUUGs kartliste <kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>>
Date: Thu, 22 May 2014 09:29:23 +0200

Subject: Re: [NUUG kart] Import af søer fra Kartverket
Det vil jeg tru er grunnen også Jakob. Bra jobba forøvrig!

Utelot du vann som gikk over kommunegrensa?

Espen

2014-05-22 9:19 GMT+02:00 "Jakob Toftkær" <jakob at toftkaer.dk<mailto:jakob at toftkaer.dk>>:

Skyldes det ikke at serveren stadig er ved at opdatere kortet? Indtil den er færdig vil de forskellige "tiles" på forskellige zoom-levels ikke nødvendigvis stemme overens med de data der ligger i databasen. Jeg vil tro det er opdateret om 1-2 dage. Klik på Edit for at se hvad der faktisk findes i området./JakobDen 22. maj 2014 kl. 09:00 skrev "Arne Østensen" <aostens at gmail.com<mailto:aostens at gmail.com>>:
Flott Jakob! Tydelig at Forsand har fått mange nye blå flekker.
Jeg ser på området rundt Vikastakken ( http://www.openstreetmap.org/#map=14/58.9247/6.1446 ). Her er det noen vann med navn og noen uten. Hvis jeg zoomer fra 300 meter til 200 meter forsvinner noen vann mens andre blir.
Har du noen forklaring på dette?

Arne
Den 21.05.2014 19<tel:21.05.2014%2019>:43, skrev Jakob Toftkær:
Så skulle Forsand kommune være opdateret med søer fra Kartverket - ca. 81.000 objekter blev det til. Der skulle omkring 250 manuelle ændringer til, nogle gange beholdt jeg de oprindelige data andre gange beholdt jeg data fra Kartverket afhængig af hvad der så bedst ud. Det tog 2-3 timers ekstra arbejde.

Uploaden blev afbrudt 6-7 gange så jeg er ikke 100% sikker på at JOSM i sidste ende fik alle ændringer med. Det ser dog ganske fornuftigt ud i området omrking Lysefjorden.

/Jakob

On 21.05.14 09<tel:21.05.14%2009>:35, Espen Oldeman Lund wrote:
Det går bra. Bedre med noe import enn ingenting :-)

De vannene som blir liggende på kommunegrensene kan vi importere med det landsdekkende datasettet i etterkant.

Si gjerne ifra her om framgang slik at jeg og andre kan følge opp for resten av landet seinere.

Espen

2014-05-21 9:29 GMT+02:00 "Jakob Toftkær" < jakob at toftkaer.dk<mailto:jakob at toftkaer.dk> > :

Jeg er grundlæggende enig at man burde importere et landsdækkende dataset men jeg er realistisk omkring mine egne evner og ønsker derfor at gøre det simpelt. Men plan var at benytte JOSMs validator til at fortælle mig om der i forvejen var et "area" på stedet for søerne. Hvis der var et overlap ville jeg slette den relevante sø fra Kartverket dataene. Dette burde kunne gøres manuelt for et begrænset område(selv en kommune med 6000 søer) men ikke for et helt land.Hvis det er noget som kan gøres automatisk og i nær fremtid så er der helt sikkert mere kvalificerede folk derude end mig :-) og der er ingen grund til at arbejde videre med projektet./Jakob

Den 21. maj 2014 kl. 08:51 skrev Espen Oldeman Lund < espen at espenpost.com<mailto:espen at espenpost.com> >:

Bra om du tar litt tak i vann/innsjøer. Har tenkt å gjøre noe med det sjøl og i tillegg ta inn navn på de vannobjektene vi allerede har.

Men for å slippe problemet med kutta vannobjekter på kommunegrensene så kan det kanskje være lurt å bruke GeoJSON datasettet som er landsdekkende?
http://data.kartverket.no/download/content/n50-kartdata-wgs84-hele-landet-geojson


Du må vel i alle fall passe på at du ikke tar inn objekter der OSM allerede har vannet inne fra før av. Så vi burde ha sjekka om polygonene intersects( http://postgis.org/docs/ST_Intersects.html ).

Det er jo også et spørsmål om vann som henta inn fra Landsat og liknende bør byttes ut med objekter fra Kartverket. Men det er vel kanskje vanskelig å gjøre det automatisk. Kanskje sjekke source-taggen?

Espen2014-05-20 19:16 GMT+02:00 Jakob Toftkær < jakob at toftkaer.dk<mailto:jakob at toftkaer.dk> > :
Jeg var en tur til Lysebotn og lagde mærke til at der stort set ikke var søer integnet langs vejen. Jeg begyndte at indtegne nogle stykker men fandt hurtigt ud af at det ikke var realistisk at blive færdig. Fandt i stedet nogle data hos Kartverket( Kartdata_1129_Forsand_UTM32_N50_SOSI.zip ) som jeg fik importeret i JOSM. Har filtreret alt væk undtagen "innsøer", har tagget "natural=water", "source=kartverket" "source:date=2014-06-20" samt omdøbt HØYDE til "ele".

Før jeg laver noget jeg fortryder vil jeg forhøre mig her først. Det drejer sig om over 6000 ways så jeg kan umuligt tjekke dem alle sammen. Hvad skal jeg undersøge før jeg uploader, jeg kan se at nogle af søerne i udkandten af datasættet er skåret over og skal derfor fjernes- går ud fra at det sker ved kommunegrænsen?

JOSM vil advare om 2 søer der ligger oven på hinanden så jeg på den måde kan undgå at overskrive en allerede eksisterende sø, ikke?

mvh Jakob

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart--
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen

--
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen


    _______________________________________________

    kart mailing list

    kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>

    http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
   --

   Arne Østensen

   Byhaugveien 15

   4024 Stavanger

   Tlf. 95984180<tel:95984180>--
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart--
Atle Sveen
MAIL: atle.sveen at gmail.com<mailto:atle.sveen at gmail.com> /
atle at frenviksveen.net<mailto:atle at frenviksveen.net>
http://atlefren.net
SMS: 45278689--
Atle Sveen
MAIL: atle.sveen at gmail.com<mailto:atle.sveen at gmail.com> /
atle at frenviksveen.net<mailto:atle at frenviksveen.net>
http://atlefren.net
SMS: 45278689
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140526/f9e2e423/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list