[NUUG kart] Import av navn på norske fjelltopper til OSM

Kjell Inge Tomren kjell-inge at tomren.as
Mon May 26 23:25:26 CEST 2014


Hei!

Jeg er nykommer i dette selskapet, og jeg har ikke funnet noen FAQ-fil eller annen informasjon til nye deltakere. Det er derfor mulig at jeg stiller spørsmål som har vært avklart før. 

Jeg liker å gå på fjellturer og har ønsket meg en App som kan vise hvilke fjelltopper jeg ser rundt meg. Det finnes noe slike, men de har lite informasjon om Norske fjelltopper. Jeg har vært i kontakt med utvikleren av PeakFinder og han planlegger en versjon for hele verden. Han henviste meg til OSM for å bidra til å oppdatere informasjon om norske fjelltopper.

Jeg mener å ha forstått at stedsnavn fra Sentralt stadnamnregister (SSR) er data som er tilgjengelig for gratis nedlasting fra Statens kartverk. Korriger meg hvis jeg har misforstått! Videre ser det ut til at fjelltopper er en egen kategori stedsanvn og at det derfor i prinsippet skulle være enkelt å separere ut før en import. 

Jeg har lest info på OSM og funnet noen motforestillinger og ganske strenge prosedyrer for å sette i gang en import av større datamengder til OSM. Og jeg tenker at her må jeg går forsiktig fram og at jeg har mye å sette meg inn i før jeg eventuelt kan gå i gang med noe slikt på egen hånd. 

Spørsmålene blir derfor: Er det noen andre som har samme interesse som meg, og har det vært gjort noe på dette området tidligere?

Jeg vil sette pris på all relevant informasjon. 

Hilsen Kjell Inge Tomren


More information about the kart mailing list