[NUUG kart] Norgeskartet har mer info

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Wed May 28 09:48:03 CEST 2014


Norgeskartet er laget utfra de frigitte N50-data på lav zoom og utfra
de ikke-frigitte FKB-data på høy zoom. Det ser ut som om grensen på
norgeskart.no går ved om lag 1:10000. Når du på eksempelet ditt zoomer
ut så langt at du ikke lenger ser individuelle hus i Vikevåg sentrum,
er du på N50-data. Da vises også kun to øyer i Vikestemmen.

Geir Ove

2014-05-28 9:07 GMT+02:00 Arne Østensen <aostens at gmail.com>:
> Norgeskartet har mer info om en innsjø (Vikestemmen, Rennesøy - se
> http://gammel.norgeskart.no///adaptive2/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=-31365.7353125&minY=6587701.9939453&maxX=-30289.41109375&maxY=6588504.6091797&layers=&baselayer=100&visibleOLOverlays=avinetBasemap100002,avinetBasemap2)
> enn shape-filen fra konvertering av nedlastet SOSI-fil fra Kartverket.
> Førstnevnte har fire øyer (en er myr?) mens den andre har to. Er det
> noen som har en forklaring eller er det jeg som ikke forstår dette?
>
> Arne
>
> --
> Arne Østensen
> Byhaugveien 15
> 4024 Stavanger
> Tlf. 95984180
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list