[NUUG kart] Norgeskartet har mer info

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Wed May 28 10:59:36 CEST 2014


Det stemmer. Du ser det enkelt på eiendomsgrenser f.eks hvor grensen går mellom N50 og FKB. De er ikke med i N50, men FKB.

-Sverre


>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Geir Ove Myhr
>Sent: Wednesday, May 28, 2014 9:48 AM
>To: Arne Østensen
>Cc: NUUGs kartliste
>Subject: Re: [NUUG kart] Norgeskartet har mer info
>
>Norgeskartet er laget utfra de frigitte N50-data på lav zoom og utfra
>de ikke-frigitte FKB-data på høy zoom. Det ser ut som om grensen på
>norgeskart.no går ved om lag 1:10000. Når du på eksempelet ditt zoomer
>ut så langt at du ikke lenger ser individuelle hus i Vikevåg sentrum,
>er du på N50-data. Da vises også kun to øyer i Vikestemmen.
>
>Geir Ove
>
>2014-05-28 9:07 GMT+02:00 Arne Østensen <aostens at gmail.com>:
>> Norgeskartet har mer info om en innsjø (Vikestemmen, Rennesøy - se
>>
>http://gammel.norgeskart.no///adaptive2/default.aspx?gui=1&lang=2&minX
>=-31365.7353125&minY=6587701.9939453&maxX=-
>30289.41109375&maxY=6588504.6091797&layers=&baselayer=100&visibleOLO
>verlays=avinetBasemap100002,avinetBasemap2)
>> enn shape-filen fra konvertering av nedlastet SOSI-fil fra Kartverket.
>> Førstnevnte har fire øyer (en er myr?) mens den andre har to. Er det
>> noen som har en forklaring eller er det jeg som ikke forstår dette?
>>
>> Arne
>>
>> --
>> Arne Østensen
>> Byhaugveien 15
>> 4024 Stavanger
>> Tlf. 95984180
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>_______________________________________________
>kart mailing list
>kart at nuug.no
>http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list