[NUUG kart] Lisens for gratis kartdata (creative commons by 4.0 no)

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Wed May 28 15:36:42 CEST 2014


Hei!

Jeg ser at lisensen til gratis kartdata på nettsidene deres [1] nylig
har blitt endret til "creative commons by 4.0 no" (fra "creative
commons by 3.0 no"). Det finnes ingen "no" versjon av Creative
Commons-lisensene i versjon 4.0, slik det var i 3.0. Versjon 4.0 er
laget for å være internasjonal og ikke kreve tilpasning til enkelte
land (selv om det var praktisk at den henviste rett til den norske
åndsverksloven).

Lisensen på den siden dere lenker til heter (på norsk) "Creative
Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal" og kan forkortes (på alle
språk) til "CC BY 4.0". Selve lisensteksten er på engelsk. Den norske
sida som lenkes til er kun ei forklaring. Jeg foreslår at dere bruker
én eller helst begge disse formene på nettsida deres (f.eks. "Creative
Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0)").

Jeg har ikke satt meg nøye inn i endringene mellom 3.0 og 4.0, men
antar at dere har vurdert det slik at endringene er til det bedre for
dere. Jeg ser det skrives at 4.0 skal være mer egnet for data enn 3.0,
men har ikke sjekket hva dette innebærer m.h.t database-rettigheter.

[1]: http://www.kartverket.no/Kart/Gratis-kartdata/Lisens/

Kopi til kart at nuug.no, siden lisensbyttet på gratis kartdata er verdt
å merke seg for OpenStreetMap-miljøet.

Med vennlig hilsen,
Geir Ove Myhr


More information about the kart mailing list