[NUUG kart] highway=bus_stop på noder

Bjørn Lie Rapp bjoern at multinett.no
Mon Nov 17 21:29:07 CET 2014


Hei.

Jeg kartlegger bussholdeplasser og bussruter etter det nye public transport 
skjemaet i Oslo,
men har begynt å bli litt usikker på hvordan jeg skal tagge 
bussholdeplasser.


Jeg har både hatt en praksis der de gamle highway=bus_stop nodene er 
beholdt, og en annen der jeg har slått sammen highway=bus_stop noden med 
stop_position noden.

Det første er dobbeltkarleging og forvirende for nye brukere. (Dvs. jeg har 
fått mail fra en svensk bruker som ble forvirret)
Etter det fjernet jeg den gamle highway=bus_stop noden og lagt til taggen på 
stop_position noden. Det er også feil ifølge wikisiden for highway=bus_stop.
Den sier nå følgende:
"The highway=bus_stop tag is widely used on a node off to one side of the 
highway way to identify the position where passengers wait for a bus beside 
the carriageway. Some mappers will also add a node to the road's way where 
the vehicle stops. If you wish to do this please tag that node with 
public_transport=stop_position."

Jeg har også prøvd å legge til highway=bus_stop tagen på platform objektet. 
Det blir også feil da jeg ofte karlegger platformer som linjer, men taggen 
highway=bus_stop kun skal brukes på noder.

Derfor kommer jeg nå til og slutte å bruke highway=bus_stop tagen helt.  Jeg 
kommer også til å slette highway=bus_stop noder og tagger der det er en del 
av en stop_area.
Problemet med det er at bussholdplassene ikke lenger blir synlige på hverken 
hovde kartet eller transport kartet lenger, da ingen av dem tegner (“render“) 
noen av de overnevnte public_transport taggene.

Er dette et tagging problem , burde løses ved å beholde og dobbeltagge 
highway=bus_stop på en eller annnen måte, eller er dette et render problem? More information about the kart mailing list