[NUUG kart] Stisykling: Adgang til stier / access, bicycle / grunneierkonflikter

Bjørn Lie Rapp bjoern at multinett.no
Sun Nov 23 00:13:21 CET 2014


Hei!

Tok en titt på spørsmål 2, og kjørte et søk for Norge sør for Trondheim og 
fant 668 stier med kombinasjonen bicycle=no og highway=path, fordelt på 155 
brukere.

(Søket ble tatt med overpass turbo api.)
http://overpass-turbo.eu/map.html?Q=%2F*%0AThis%20has%20been%20generated%20by%20the%20overpass-turbo%20wizard.%0AThe%20original%20search%20was%3A%0A%E2%80%9Chighway%3Dpath%20and%20bicycle%3Dno%20and%20type%3Away%E2%80%9D%0A*%2F%0A%5Bout%3Ajson%5D%5Btimeout%3A25%5D%3B%0A%2F%2F%20gather%20results%0A(%0A%20%20%2F%2F%20query%20part%20for%3A%20%E2%80%9Chighway%3Dpath%20and%20bicycle%3Dno%E2%80%9D%0A%20%20way%5B%22highway%22%3D%22path%22%5D%5B%22bicycle%22%3D%22no%22%5D(57.87981645527841%2C3.93310546875%2C63.85035383590238%2C12.94189453125)%3B%0A)%3B%0A%2F%2F%20print%20results%0Aout%20body%3B%0A%3E%3B%0Aout%20skel%20qt%3B
(linken laster inn ca 2 mb data, så det kan ta lang til, eller stoppe opp 
helt hvis du har en treg nettilkobling)

Det finnes dessverre ingen måte å sende en melding til alle de 155 brukerne 
på en gang.
Jeg tror heller ikke det er nødvendig å kontakte alle de 155 brukerne for å 
rette noen av stiene,
da det er lite trolig at finnes noen lovlige restriksjoner på nevnte stier, 
med mindre de befinner seg inne i et naturreservat, nasjonalpark eller 
lignede.
Flere av brukerne er trolig ikke aktive lenger, og kommer derfor ikke til å 
svare på hvorfor de la til bicycle=no.
Hvis bicycle=no er lagt til nylig, er det å legge igjen en kommentar på 
endringsettet nå et alternativ til å sende bruker en melding. More information about the kart mailing list