[NUUG kart] Stisykling: Adgang til stier / access, bicycle / grunneierkonflikter

Kai Stian Olstad kart at olstad.com
Mon Nov 24 23:24:31 CET 2014


On Monday 24. November 2014 22:14:00 Vidar Gundersen wrote:
> I uilke verneforskrifter veksler formuleringene mellom "bruk av sykkel er
> forbudt" og "forbudt å sykle"/"sykling forbudt". Jeg spurte Fylkesmannen i
> Oslo og Akershus om det var noe forskjell på dette, i forhold til å drasse
> med seg sykkel, uten at jeg fikk inntrykk over at de hadde reflektert noe
> over at de ulike formuliringene innebar noe.

<snip>

> Personlig tenker jeg at man muligens bruker sykkelen også når man triller,
> dog ikke på den måten den er ment å bli brukt på...

De formuleringene er jo litt interessante, for sykkelen brukes helt klart også 
når den trilles.
Trafikkreglene skiller mellom det å sitte på sykkelen og det å trille den, i 
det første tilfelle er man kjørende og i det andre er man gående.


-- 
Kai Stian Olstad


More information about the kart mailing list