[NUUG kart] Allé vs. alle

Sigurd Stordal opuskreatoren at gmail.com
Mon Oct 6 23:20:08 CEST 2014


Den 06. okt. 2014 23:06, skrev Ruben Undheim:
> Hei,
>
>> Frå Språkrådet[1] "Aksentteikna kan sløyfast i alle ord så nær som i namn."
>>
Jeg leser dette som at i veinavn så skal det være aksenttegn. Men i 
disse "lol og rotfl" tider kan man vel ikke vente annet enn at språket 
både skriftlig og muntlig blir stadig fattigere. Så jeg er en av dem som 
gjerne ser at vi holder fast på aksenten.


More information about the kart mailing list