[NUUG kart] Allé vs. alle

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Tue Oct 7 00:18:32 CEST 2014


Ser at annet lite problem relatert til dette.

For genitivsapostrof er det blitt brukt litt forskjellige tegn.
Ruben har i sin corrections.xml brukt fot-tegnet (').
Dette regnes vel for å være gangbart, men er jo strengt tatt "feil".

Et eksempel: https://www.openstreetmap.org/node/3093340887

Om emnet: http://www.korrekturavdelingen.no/K4apostrof.htm

Jeg foreslår at vi bestemmer oss for å bruke fot-tegnet (uformell
sammenheng) og korrigerer til det.


Gorm E. Johnsen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20141007/345b7df5/attachment.htm 


More information about the kart mailing list