[NUUG kart] Allé vs. alle

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Thu Oct 9 13:41:26 CEST 2014


9. oktober 2014 kl. 13.11 skrev Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>:
>
> Eg meiner Karl Ove si tilnærming til dette er den rette. Feil kan oppstå
> både på skilt og i register og det er ingen grunn til at me skal vidareføra
> desse. Det offentlege (inkl. kommunane) skal følgja språkrådet. Me bør
> difor retta til allé og bruka U+2019 som apostrof dersom det er det rette.
> Same med korrigering av mellomrom, og ev. andre feil.
>

Når det gjeld allé leste eg Karl Ove sine innlegg litt for fort, for han
skreiv 2014-10-08 22:20 GMT+02:00:

Uansett, eg meiner me bør bruka det som står i Kartverket sine data. Det
> er dette som er dei offisielle namna. Når desse har openbare skrivefeil
> (som allèen, ALLéEN o.l.), bør dette meldast inn, slik at dei kan retta
> det.


Og i bunn og grunn er eg nok einig i det. Eg reknar med at Karl Ove også
går inn for at openbare feil ikkje berre skal meldast inn, men også skal
rettast utan å vente på rettinga frå Kartverket, det tykkjer iallfall eg.
Når det gjeld å melde inn så burde det vera godt nok å visa til
corrections.xml til Kartverket.

9. oktober 2014 kl. 12.57 skrev Gisle Sælensminde <gisle at snirklasjon.no>:

> Selv om "allé" er feilstavet i Kartverkets data, bør vi ikke prøve å
> korrigere det automatisk ved import, siden ikke alle gatenavn som
> inneholder strengen "alle" er alléer. I Bergen har du disse gatene for
> eksempel:
>
> Allehelgensgate
> Allegaten
> Lindealleen
> Allestadveien
>
> For to av disse skal det være "allé", mens for de to andre skal det være
> "alle", siden navnet ikke har noe med alléer å gjøre. Det vil være
>

Eg er ikkje ueinig med deg når det gjeld automatisk korrigering, men når
det gjeld kva som er rett/feil så har Karl Ove vist til Språkrådet (
http://www.sprakradet.no/upload/Brosjyrer/Namnsetjing%20av%20gater%20og%
<http://www.sprakradet.no/upload/Brosjyrer/Namnsetjing%20av%20gater%20og%20vegar%201.pdf>
20vegar%201.pdf
<http://www.sprakradet.no/upload/Brosjyrer/Namnsetjing%20av%20gater%20og%20vegar%201.pdf>)
som
skriv at «I adressenamn er det likevel vanleg praksis at aksentteiknet blir
nytta i ubestemt form, men ikkje i bestemt form: Madserud allé, men
Harbitzalleen.»

blir for mye jobb, men i første omgang bør vi bare importere kartverkets
> navn som de er. For gater som allerede er samlet inn i OSM, bør vi
> sjekke også de manuelt, og ikke gjøre endringer med script.
>

Importen blir jo gjort «manuelt» av kvar og ein av oss som tek ansvar for
ein og ein kommune. Då er det kjempefint at Ruben sitt script lettar vårt
arbeid med å retta opplagte feil. Dette er sjølvsagt rettingar som me må
vera einige om, og som ikkje må introdusera nye feil, men det burde ikkje
vera nødvendig å sluka kartverket sine data rått. «Siste ordet» har uansett
me som importerer dataane med utgangspunkt i dataane frå Rubens
addrnodeimport

--
Guttorm
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20141009/154b83de/attachment.htm 


More information about the kart mailing list