[NUUG kart] Allé vs. alle

Ruben Undheim ruben.undheim at gmail.com
Thu Oct 9 17:00:38 CEST 2014


Hei,

Dette er et godt poeng. Jeg foreslår at alle eventuelle slike
korrigeringer skjer via corrections.xml
(https://github.com/rubund/addrnodeimport/blob/master/xml/corrections.xml)
sånn at hvert enkelt gatenavn som skal korrigeres må spesifiseres for
seg.

Det er som du påpeker et overkommelig antall slike gater i Norge, men
i de tilfeller når det dukker opp nye gater, vil vi måtte gå gjennom
det manuelt.

Ruben

9. oktober 2014 kl. 12.57 skrev Gisle Sælensminde <gisle at snirklasjon.no>:
> Den 06. okt. 2014 22:42, skrev Ruben Undheim:
>> Hei,
>>
>> Hvilken skrivemåte skal vi egentlig bruke i OSM for alléer:  Allé eller alle?
>>
>> I Kartverkets datasett er det konsekvent "alle", men jeg ser at mange
>> steder er "allé" brukt i OSM.
>
> Selv om "allé" er feilstavet i Kartverkets data, bør vi ikke prøve å
> korrigere det automatisk ved import, siden ikke alle gatenavn som
> inneholder strengen "alle" er alléer. I Bergen har du disse gatene for
> eksempel:
>
> Allehelgensgate
> Allegaten
> Lindealleen
> Allestadveien
>
> For to av disse skal det være "allé", mens for de to andre skal det være
> "alle", siden navnet ikke har noe med alléer å gjøre. Det vil være
> opplagt for de fleste hvilke som skal staves hvordan, mens automatisk
> feilretting ikke vil virke. Jeg vil tro det ikke er et uoverkommelig
> antall slike gater i Norge, så vi kan nok ordne det manuelt uten at det
> blir for mye jobb, men i første omgang bør vi bare importere kartverkets
> navn som de er. For gater som allerede er samlet inn i OSM, bør vi
> sjekke også de manuelt, og ikke gjøre endringer med script.
>
>
>> Mvh. Ruben
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list