[NUUG kart] U+0027 vs. U+2019 (' vs. ’)

Ruben Undheim ruben.undheim at gmail.com
Thu Oct 9 23:10:07 CEST 2014


> ...
> Dersom den mindre vanlige U+2019 skal brukes, hvilke rutiner bør vi i så
> fall innføre for å kvalitetssikre nye og endrede adresser, slik at det blir
> konsistent også framover?
> ...
> Gustav
>

addrnodeimport vil sjekke at alle adressenoder bruker U+2019 og tilby
.osm-filer med korrigerte navn hvis feil i OSM. OSM inspector vil
fortelle når veiene rundt adressenodene har annerledes navn enn
nodene.

Det er snakk om akkurat 80 gatenavn totalt i hele Norge (for det
nåværende datasettet) og alle er listet opp her fra før:
 https://github.com/rubund/addrnodeimport/blob/master/xml/corrections.xml

så det er ikke noen voldsomt omfattende oppgave å holde det konsistent framover.


Ruben


More information about the kart mailing list