[NUUG kart] U+0027 vs. U+2019 (' vs. ’)

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Fri Oct 10 20:12:17 CEST 2014


to. den 09. 10. 2014 klokka 19.18 (+0200) skreiv Gustav Foseid:
> Jeg ser ingen grunn til å ha en særnorsk tilnærming til dette, som må
> taes hensyn til i søkemotorer osv.

Einkvar søkemotor med respekt for seg sjølv handterer apostrofteiknet
(men kanskje med å ignorera alle ikkje-bokstavsteikn). Det same gjeld
aksentar (som gjerne  vert fjerna av søkemotoren). Nominiatim handterer
for eksempel desse to tinga heilt fint.

Den større utfordringa for søkemotorar (og noko som verkeleg bør vera
støtta), er å handtera variantar som veg/vei/vg., gaten/gata/gt. og ymse
formar for samskrivingar. Her er det enno eit stykke igjen å gå.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.orgMore information about the kart mailing list