[NUUG kart] Veier med punktum mangler mellomrom

Ruben Undheim ruben.undheim at gmail.com
Sat Oct 11 01:31:05 CEST 2014


Hei,

Tusen takk for en grundig gjennomgang av corrections.xml

> Nokre kommentarar om dei *øvste* bolkane. Her er vel ikkje alt riktig?
> Skal ?orru faktisk vera Čorru? Skal vel heller vera Òorru:
> http://www.openstreetmap.org/way/193387696
> Og korleis vart Stuorragea?gi til Stuorraluohkká?
> Og Jok?aluodda skal vel vera Jokòaluodda, ikkje Jokŋaluodda.
> Alle dei samiske namna bør korrekturlesast (trur dei samiske gatenamna
> som er lagt inn i OSM er riktige – dei er iallfall manuelt sjekka).

Det som ligger i corrections.xml er basert på det som lå i OSM, så
hvis det er feil i corrections.xml er det også feil i OSM. Jeg kan
ingenting samisk så for meg ser alt likt ut. Tar gjerne imot input fra
folk som har peiling.

> Merk for øvrig at teiknkodinga i fila frå Kartverket *ikkje* er den som
> er oppgitt (ISO 8859-10), men heller Windows-1252.
> Dette vil føra til problem for dei (få) teikna som er forskjellige i
> desse teiknkodingane.

Jeg bruker sosi2osm som antar at det er ISO 8859-10 så langt jeg kan forstå.

> Når det gjeld nedste bolk, ser ting stort sett rett ut, men eg *trur*
> forkortingar med meir enn éin bokstav skal handterast som vanlege ord,
> altså eks. «Ch. D. Kohmanns veg», ikkje «Ch.D. Kohmanns veg». Men dette
> bør me få avklart av Språkrådet.

Vi får avklare dette før jeg endrer dette.

> Og «Sigbjørn K. Tonstad veg» skal vel vera
> «Sigbjørn K. Tonstads veg» etter norsk rettskriving (men det er det
> første som gjev flest treff på Google).

Venter med denne også.

> «Alle`veien» skal nok endrast til «Alléveien», ikkje «Alleveien».
>
> «Håkon den VII alle`» til «Håkon den VIIs allé», ikkje «Håkon den VII
> alle» (altså to feil).

Done: https://github.com/rubund/addrnodeimport/commit/0169e8f4d02a235c5f817d6b9c9d0dedabb1af58

> Frå den midtre bolken: «Haakon 7’s gate» er ikkje i tråd med norsk
> rettskriving. Det må enten vera «Haakon [den] 7.s gate» eller «Håkon
> VIIs gate». Her so jo heilt klart den siste  varianten best ut, men veit
> ikkje kven av dei som er rett. Kor i landet ligg gata?

Denne gata ligger på Sandnes. Den blir skrevet "Haakon 7’s gate" på
alle kart jeg har sett. Jeg venter med denne også.

> Desse to ser også ut til å ikkje vera i tråd med norsk rettskriving:
>
> Knoph’s vei
> St. Croix gate

> Men gjev mange treff på Google (og med ulike fantasifulle forsøk på å
> skriva apostrof på, som ` …). Så om me ikkje kan retta dei, bør dei
> meldast inn til Kartverket.

Venter med disse.

> Trur ei god løysing vil vera å senda (den endelege utgåva av)
> corrections.xml til Kartverket, pluss ev. eit tillegg med dei namna me
> er usikre på.

Enig.

> Her er for øvrig éin feil eg har funne før (ser eg på ein tidlegare
> e-post), men som ikkje er med på lista:
>
> GÅRDSALLéEN
>
> Og to til:
>
> Joakim Brevolds allč / Joakim Brevolds allè
> Storlčvegen / Storlèvegen

Lagt til.

> (Varianten før skråstreken er om ein tolkar filene frå Kartverket som
> ISO 8859-10, som dei påstår å vera, og varianten etter er om ein tolkar
> dei som Window-1252, som dei faktisk ser ut til å vera.)
>
> Bør ta eit søk etter alle namna som inneheld è (eller č). Desse vil
> truleg vera allé stava feil. Det *finst* ord med è på norsk, men eg
> tvilar på at dei finst i gatenamn (sjølv om «Crème fraîche-gata» jo
> høyrest litt «fresjt» ut :) ).

Jeg fant et par flere.


Alle endringene finner du her:
 https://github.com/rubund/addrnodeimport/commit/0169e8f4d02a235c5f817d6b9c9d0dedabb1af58


Mvh
Ruben


More information about the kart mailing list