[NUUG kart] Spesifikasjon av Elveg-data

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Oct 21 11:43:54 CEST 2014


Hei!

Jeg har for en tid tilbake etterspurt dokumentasjon av Elveg-datasettet fra
Kartverket. Den informasjonen som ligger på [1] er ganske mangelfull. Jeg
har nå lagt ut et dokument jeg fikk tilsendt på [2]. Dette inneholder
ganske detaljert informasjon om Elveg-produktet, både veggeometri, fagdata
(fart, høyde, sperringer, osv.) og adresser. Dokumentet hadde ideelt sett
ligget på [1] og havner forhåpentligvis der etterhvert.

[1]: http://www.kartverket.no/Kart/Kartdata/Vegdata/Elveg/
[2]: http://wiki.openstreetmap.org/w/images/c/cc/Elveg_SOSI_4.0_2008.pdf

Geir Ove
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20141021/3dcd8e32/attachment.htm 


More information about the kart mailing list