[NUUG kart] Forslag til dugnad for adressenode-import

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Fri Oct 24 23:21:19 CEST 2014


2014-10-24 22:32 GMT+02:00 Ruben Undheim <ruben.undheim at gmail.com>:
> Det er også fint hvis folk varsler om de merker at Karverket har
> offentliggjort oppdatert versjon av Vegdata-fila. (ideellt sett burde
> Kartverket varslet oss på en eller annen måte :) )

Det er ganske forutsigbart. De slipper nye data fire ganger i året, og
de to siste datasettene er merket med DATAUTTAKSDATO 20140824 og
20140524, så vi kan begynne å se etter oppdaterte data om én måned fra
nå. Vet ikke om det er mye forsinkelse fra de tar ut data fra NVDB til
de kan lastes ned.

Geir Ove


More information about the kart mailing list