[NUUG kart] Spesifikasjon av Elveg-data

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Sun Oct 26 07:37:23 CET 2014


2014-10-21 13:02 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
> Problemet med å bruke bare sosi2osm er at det blir vanskelig å flette inn
> fagdata, siden veiparsellene må splittes i OSM, siden de har forskjellige
> egenskaper. Jeg har startet på en løsning for dette i Python basert på
> osmapis for å lese og skrive OSM-filer (som leser output fra sosi2osm). Den
> er foreløpig ganske rotete og ikke komplett (den splitter vegparseller på
> riktig sted ved endret fartsgrense eller høyde, men taggene settes ikke
> riktig ennå). Jeg kan se om jeg får lagt ut en versjon en av de nærmeste
> dagene (jeg har ikke tilgang til den her jeg sitter nå).

Jeg har nå lagt ut dagens versjon av scriptet på:
https://github.com/gomyhr/elveg2osm

Scriptet tar output fra "sosi2osm XXXXElveg.SOS default.lua" som input.

Som sagt er det ikke veldig godt strukturert. Det som er ganske greit
skilt ut er koden for å bytte ut Elveg-tagger med OSM-tagger. Dette
finnes i funksjonen create_osmtags().

Det går ikke så fort framover med dette, så lag gjerne en fork på
github hvis noen vil lage det ferdig raskere enn meg. Ellers tar jeg
imot forslag til endringer, enten som patcher eller annet, men les
kommentarene i koden for hva som ikke er implementert og hva som er
midlertidig oppførsel. Test gjerne på din favorittkommune, og se om
det er steder der taggingen bør forbedres (noen er kjent allerede).

> 2014-10-21 12:03 GMT+02:00 Torstein Ingebrigtsen Bø <torsteinibo at gmail.com>:
>> Hei, da vil jeg legge til den generelle beskrivelsen av SOSI [1], for
>> dette tilfellet beskriver [2] vegdataen. Jeg har startet å lage en lua fil
>> for sosi2osm for denne elveg [3]. Denne er ikke ferdig, men andre kan gjerne
>> fortsette :-). Ser også at dataen må flettes sammen først (f.eks.
>> fartsgrense og innkjøringsrestriksjoner). Er det noen som vet hvordan man
>> finner veinavn (for kommunale veger står det bare et vegnummer)?
>>
>> [1] http://www.statkart.no/Standarder/SOSI/SOSI-standarden-del-2/
>> [2]
>> http://www.statkart.no/Documents/Standard/SOSI-standarden%20del%201%20og%202/SOSI%20standarden/SOSI%20standarden%204.5/Vegnett-45.pdf
>> [3] https://github.com/tibnor/sosi2osm/blob/master/lua/elveg.lua

Jeg har sett at det i Elveg-dokumentet jeg lenket til ikke alltid har
komplett informasjon, så Vegnett-dokumentet kan være til hjelp.  Men
Elveg bruker per i dag SOSI versjon 4.0, så det er
http://www.statkart.no/Documents/Standard/SOSI-standarden%20del%201%20og%202/SOSI%20standarden/Vegnett.pdf
som gjelder istedenfor [2].

Geir Ove


More information about the kart mailing list