[NUUG kart] Spesifikasjon av Elveg-data

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Oct 21 13:02:36 CEST 2014


Hei!

Jeg har laget en lua-fil for sosi2osm for Elveg. Den ligger vedlagt her:
http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2014-August/004734.html.

Problemet med å bruke bare sosi2osm er at det blir vanskelig å flette inn
fagdata, siden veiparsellene må splittes i OSM, siden de har forskjellige
egenskaper. Jeg har startet på en løsning for dette i Python basert på
osmapis for å lese og skrive OSM-filer (som leser output fra sosi2osm). Den
er foreløpig ganske rotete og ikke komplett (den splitter vegparseller på
riktig sted ved endret fartsgrense eller høyde, men taggene settes ikke
riktig ennå). Jeg kan se om jeg får lagt ut en versjon en av de nærmeste
dagene (jeg har ikke tilgang til den her jeg sitter nå).

Det er ikke alle veier som har veinavn. Nå vidt jeg kan se har de fleste
veiene som skal ha navn taggen GATENAVN i SOSI-dataene.

Geir Ove

2014-10-21 12:03 GMT+02:00 Torstein Ingebrigtsen Bø <torsteinibo at gmail.com>:

> Hei, da vil jeg legge til den generelle beskrivelsen av SOSI [1], for
> dette tilfellet beskriver [2] vegdataen. Jeg har startet å lage en lua fil
> for sosi2osm for denne elveg [3]. Denne er ikke ferdig, men andre kan
> gjerne fortsette :-). Ser også at dataen må flettes sammen først (f.eks.
> fartsgrense og innkjøringsrestriksjoner). Er det noen som vet hvordan man
> finner veinavn (for kommunale veger står det bare et vegnummer)?
>
> [1] http://www.statkart.no/Standarder/SOSI/SOSI-standarden-del-2/
> [2]
> http://www.statkart.no/Documents/Standard/SOSI-standarden%20del%201%20og%202/SOSI%20standarden/SOSI%20standarden%204.5/Vegnett-45.pdf
> [3] https://github.com/tibnor/sosi2osm/blob/master/lua/elveg.lua
>
> Hilsen
> Torstein
>
> 21. oktober 2014 kl. 11.43 skrev Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
>
>> Hei!
>>
>> Jeg har for en tid tilbake etterspurt dokumentasjon av Elveg-datasettet
>> fra Kartverket. Den informasjonen som ligger på [1] er ganske mangelfull.
>> Jeg har nå lagt ut et dokument jeg fikk tilsendt på [2]. Dette inneholder
>> ganske detaljert informasjon om Elveg-produktet, både veggeometri, fagdata
>> (fart, høyde, sperringer, osv.) og adresser. Dokumentet hadde ideelt sett
>> ligget på [1] og havner forhåpentligvis der etterhvert.
>>
>> [1]: http://www.kartverket.no/Kart/Kartdata/Vegdata/Elveg/
>> [2]: http://wiki.openstreetmap.org/w/images/c/cc/Elveg_SOSI_4.0_2008.pdf
>>
>> Geir Ove
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20141021/470dc6a7/attachment.htm 


More information about the kart mailing list