[NUUG kart] Kartverket N50 - bygninger

Arne Johannessen arne at thaw.de
Wed Oct 29 23:03:33 CET 2014


On 28 Oct 2014, at 22:03, Tor <torsm.news at gmail.com> wrote:
> 28. okt. 2014 kl. 19:43 skrev Arne Johannessen <arne at thaw.de>:
>> 
>> […]
> 
> Enig. Jeg tror i grunnen alle her er enige om at vi ikke ukritisk og
> automatisk skal importere alt av bygninger fra N50 inn i OSM.

Greit, da roer jeg meg ned. ;-)


> En del av bygningene ligger allerede i OSM som polygoner. Dersom
> OSM-polygonet og N50-noden ligger på forskjellig plass, er det en
> indikasjon på at man bør ta en sjekk på om bygningen i OSM er plassert
> riktig eller ikke. Kan hende bør man også endre taggingen av polygonet
> basert på hvilken bygningstype som er angitt i N50.
> 
> Vi har nå nesten kalle adressene i Norge på plass i OSM. Dersom det
> allerede finnes en adressenode for bygningen, gir det etter min mening
> liten ekstra informasjon å importere bygningsnoden fra N50.
> 
> Men, det finnes også flust av bygningsnoder i N50 som ligger noenlunde
> riktig plassert og som ikke finnes i OSM verken som bygningspolygon,
> bygningsnode eller adressenode, og disse bør man fint kunne legge inn i
> OSM.

Akkurat. Jeg er enig med deg i alle tre punkter.


Jeg vil gjerne vise til Sauda og Tyssedal som ytterlig eksempel. På begge steder er det nesten ingen bygninger i OSM til nå.

I Sauda har N50 flere til dels store bygninger med polygoner [1]. Det skulle være lett å legge alle disse inn i OSM med få eller ingen endringer, og dette blir da sikkert en forbedring av OSM. Men ved Teig, bare 2 km nordøst for Sauda sentrum, er det noe spredt bebyggelse med noen gårdstun. Sammenligner du N50-noder her med adress-noder som allerede nå er inne i OSM [2], så ser du med en gang at N50-nodene er praktisk talt ubrukbart på grunn av den kartografiske generaliseringen.

[1] <http://bit.ly/1wdBXhE>
eller <http://gammel.norgeskart.no/adaptive2/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=12750&minY=6643230&maxX=15580&maxY=6645510&visibleOLOverlays=avinetBasemap4>
[2] <http://osm.org/go/0TDRxhBHR->


Derimot er bebyggelsen på fjellet nordøst for Tyssedal veldig spredt. Her er det kanskje 50 m til 200 m mellom hyttene (eller hva det nå er der oppe). Kartbildet er enkelt nok slik at lite eller ingen forskyvninger var nødvendig gjennom generaliseringen [3], bl.a. fordi de fleste hyttene ikke ligger i nærheten av vegen. Derfor er posisjonene av akkurat disse N50-noder usedvanlig nøyaktig. I OSM er der ingen adresser der oppe på fjellet [4], så her kan du faktisk bruke N50-noder 1 : 1 i OSM.

[3] <http://bit.ly/1rT7bp2>
eller <http://gammel.norgeskart.no/adaptive2/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=35700&minY=6696330&maxX=38000&maxY=6698610&visibleOLOverlays=avinetBasemap4>
[4] <http://osm.org/go/0THKx~qd--?layers=D>


Hilsen,
Arne

-- 
Arne JohannessenMore information about the kart mailing list