[NUUG kart] Kartverket N50 - bygninger

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Oct 28 22:03:33 CET 2014


28. okt. 2014 kl. 19:43 skrev Arne Johannessen <arne at thaw.de>:
> 
> Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com> wrote:
>> 
>> Enig at det er et problem med bygningspunkter fra N50 der de faktisk ikke representerer et bygg. 
>> 
>> Utover det ser jeg ikke noe problem med å legge inn bygg som punkt i OSM. Som nevnt av andre så synes jeg det er bedre med et punkt enn ingenting. [...]
> 
> Enig.
> 
> Forutsetning er etter min mening at ingen av bygningene som punktet representerer er allerede inne i OSM-databasen.

Enig. Jeg tror i grunnen alle her er enige om at vi ikke ukritisk og
automatisk skal importere alt av bygninger fra N50 inn i OSM.

En del av bygningene ligger allerede i OSM som polygoner. Dersom
OSM-polygonet og N50-noden ligger på forskjellig plass, er det en
indikasjon på at man bør ta en sjekk på om bygningen i OSM er plassert
riktig eller ikke. Kan hende bør man også endre taggingen av polygonet
basert på hvilken bygningstype som er angitt i N50.

Vi har nå nesten kalle adressene i Norge på plass i OSM. Dersom det
allerede finnes en adressenode for bygningen, gir det etter min mening
liten ekstra informasjon å importere bygningsnoden fra N50.

Men, det finnes også flust av bygningsnoder i N50 som ligger noenlunde
riktig plassert og som ikke finnes i OSM verken som bygningspolygon,
bygningsnode eller adressenode, og disse bør man fint kunne legge inn i
OSM.

-- 
Tor


More information about the kart mailing list