[NUUG kart] Fwd: Adresseimporten

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Mon Sep 8 10:30:41 CEST 2014


Hei
Svarte feil i går, sender svaret til gruppa.

Helge Olav Helgesen <helge at helge.net> , 2014-09-07 11:43:
Ruben Undheim  , 2014-09-07 10:10:
Det er riktig som noen sier at det egentlig ikke burde være nødvendig
å tagge POIer med adresse fordi koblingen er "redundant". Det burde
være ok å lage software som automatisk kobler sammen POIer med
adressenoder siden begge har koordinater. I tillegg har man prinsippet
i OSM at "One feature, one OSM element".
Dette prinsippet står.
Det er viktig at så lenge du lager adresseobjektet som et punkt så kan du ikke knytte nærliggende punkter mot adressen. Hadde adressen vært satt på en bygning kunne man tenkt seg at adressen er lik for alle punkter ikke i bygningen.
Jeg mener at et element her er et hus, en adresse eller en POI. Disse objektene må hver for seg være så riktig som mulig.
Men: Et prinsipp som står mye høyere i OSM er at det er et
"Community-prosjekt". Så lenge vi har folk som ønsker å beholde
adresser på POIer (som allerede er lagt inn), må man akseptere dette.
Det bør gå helt fint å begynne med å lage et skript som respekterer at
det er adresser på POIer (som jeg skisserte et utkast til i mitt
forrige innlegg). Jeg synes det er på grensen til "latskap" av
skript-utvikleren hvis han ikke gidder lage et skript som kan ta
hensyn til dette. Vi kan også ha som retningslinje at adresser i
utgangspunktet ikke skal legges på POIer, men at vi ikke maskinelt
forbyr dette. Man kan heller ikke se bort i fra at det finnes
tilfeller der det faktisk er direkte nyttig med adresser på POIer for
å kunne vite riktig adresse (f.eks. flere forskjellige gateadresser i
samme bygning og adressene til forskjellige fasciliteter er
ugeografisk/ulogisk ordnet).
Forsåvidt enig her. Og syns det det er leit at det ikke er beskrevet en klarere policy sentralt som gjør denne diskusjonen unødvendig.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140908/7680385a/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140908/7680385a/attachment.bin 


More information about the kart mailing list