[NUUG kart] Fwd: Adresseimporten

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Mon Sep 8 10:31:24 CEST 2014


Hei
Svarte feil i går. Sender svaret til gruppa.

Helge Olav Helgesen, 2014-09-07 11:25:
Hei
Kartdata hvor det er avvik må håndteres manuelt.
Vi må være ærlige å innse at det er grovt sett to typer data i OSM.Gode data laget av noen med lokalkunnskap og/eller på befaring. Disse dataene må vi anta er mer korrekt enn statkart.Ikke så gode data laget ved bruk av PC, Bing og uten lokal kunnskap. Du kan finne disse veiene/punktene ved å se hvor de er plassert, at de mangler metadata som enveiskjøring, gangsti mm.Men vi kan ikke vite uten å sjekke ut avvikene.
... Helge+47 90750906


Tor , 2014-09-07 7:22:
7. sep. 2014 kl. 00:41 skrev Helge Olav Helgesen: 
 
> de jeg snakket med mente - som meg - at det var galt å fjerne eksisterende data uansett form.  
 
Du mener vel ikke at det er galt å erstatte eksisterende data dersom 
eksisterende data er feil eller man har data av høyere kvalitet eller 
større nøyaktighet enn eksisterende data? 
 
--  
Tor 
_______________________________________________ 
kart mailing list 
kart at nuug.no 
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140908/123cc358/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140908/123cc358/attachment.bin 


More information about the kart mailing list