[NUUG kart] Automatisk oppdatert status for adressenodeimport

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Sep 24 14:41:12 CEST 2014


24. september 2014 kl. 00.24 skrev Ruben Undheim <ruben.undheim at gmail.com>:

> Dette er bare en begynnelse. Planen er å jobbe videre med dette for å
> gi en detaljert rapport for akkurat hva som ikke stemmer overens.
> Dette vil da relativt enkelt kunne utvides til å gjøre automatisk
> import og vedlikehold av adressenoder etterhvert.
>

Veldig bra initiativ!


> Mangler:
>  - Det sjekker ennå ikke om OSM har noder som er ugyldige
>  - Det sjekker ennå ikke om det finnes noder fra før med "vei" når
> Kartverket har "veg" og motsatt
>

Generelt hadde det vært fint å få på plass et verktøy som finner skrivefeil
i vegnavn i OSM. Et vanlig eksempel er jo veg/vei, men det finnes sikkert
masse andre skrivefeil i OSM også. Gatenavnskilt fra litt ulike
tidsperioder, som ofte har vært den viktigste kilden, har jo en tendens til
å flyte over av gamle former og andre mystiske feil.


>  - Det sjekker ennå ikke om det finnes bygninger (ways) med adressenoder
>

Det ser også ut til å være en feil med gatenavn som inneholder apostrof,
som «Friis' gate».

Mvh,
Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140924/5bf7ec02/attachment.htm 


More information about the kart mailing list