[NUUG kart] Automatisk oppdatert status for adressenodeimport

Ruben Undheim ruben.undheim at gmail.com
Fri Sep 26 00:04:32 CEST 2014


Gustav og Gorm,

Takk for innspillet. Jeg skal prøve å legge til dette.
En har to forskjellige skrivefeil-situasjoner:
 1. Når det er skrivefeil i kartverkets data og korrekt i OSM
(spesielt samiske navn)
 2. Når det er skrivefeil i OSM

For å løse nummer 1 tenker jeg å lage en liste over korreksjoner som kan
leses inn av programmet slik at det blir tatt hensyn til ved rapportgenerering.

Ellers har jeg lagt til et par andre
funksjoner i http://osm.beebeetle.com/addrnodeimportstatus.php nå:
 - vei/veg-feil detektor
 - duplikat-detektor
 - opplisting av POIer med adressetager


Mvh.
 Ruben


2014-09-24 0:24 GMT+02:00 Ruben Undheim <ruben.undheim at gmail.com>:
>
> Hei,
>
> Jeg har skrevet en del kode for å automatisk sammenligne .SOS-filene
> fra Vegdata_Norge_UTM33_Geometri_SOSI.zip med det som ligger inne i
> OSM for øyeblikket.
>
> Status kan sees her:
>   http://osm.beebeetle.com/addrnodeimportstatus.php
>
> Rød "led" betyr at det meste mangler
> Gul "led" betyr at en god del av nodene fra Kartverket er korrekt lagt inn
> Grønn "led" betyr at det meste stemmer overens
> Grå "led" betyr at Kartverket ikke har noen adressenoder for kommunen
>
> Dette er bare en begynnelse. Planen er å jobbe videre med dette for å
> gi en detaljert rapport for akkurat hva som ikke stemmer overens.
> Dette vil da relativt enkelt kunne utvides til å gjøre automatisk
> import og vedlikehold av adressenoder etterhvert.
>
> Mangler:
>  - Det sjekker ennå ikke om OSM har noder som er ugyldige
>  - Det sjekker ennå ikke om det finnes noder fra før med "vei" når
> Kartverket har "veg" og motsatt
>  - Det sjekker ennå ikke om det finnes bygninger (ways) med adressenoder
>
> Planen er å jobbe videre med disse tre punktene snart.
>
>
> For de som er interessert i koden, kan dere finne den med git her:
>  git clone https://github.com/rubund/addrnodeimport.git
>
> Det er en blanding av C og python.  C blir brukt for intensive ting,
> python binder ting sammen + litt ekstra.
>
> Mvh.
> Ruben
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list