[NUUG kart] Hvor viktig å beholde historikken?

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Aug 4 13:57:26 CEST 2015


Jobber litt med Elveg-importen nå og da. Et veldig grovt overslag med mitt
nåværende tempo (som garantert går opp når jeg kommer inn i det, men aner
ikke hvor mye) viser at Bergen kommer til å ta ca. 600 timer. Som er en
del. Vi snakker to år med en times jobbing hver dag, eller 4 mnd. fulltids
jobb.

Jeg merker meg at det tar tid både å bruke både Replace Geometry
(Elveg-veier må slås sammen for å passe til eksisterende veier, og kryss må
ofte manuelt kobles sammen) og Improve Way Accuracy (man må hele tiden
sjonglere om man skal flytte en node, legge til ny, slette, osv., og det
blir enda verre om man må gjøre større korrigeringer i posisjoner av noder
og hele tiden må låse valgt node).

Jeg merker meg videre at noe som *ikke* tar særlig tid, er å kopiere inn
direkte fra Elveg (har gjort det et par steder hvor det ikke var veinett
fra før). Og det er jo teoretisk mulig å gjøre det for eksisterende veier
(i spiselige mengder av gangen, så klart - alt må jo kontrolleres manuelt
uansett), slå sammen tags fra gammelt til nytt, og slette de gamle veiene.

Nå er det jo en generell regel at man helst ikke skal slette eksisterende
data, da for å beholde historikken. Men *hvorfor* er det viktig å beholde
historikken, og *hvor* viktig er dette egentlig, når alternativene tar så
lang tid - og når både geometri og tags i hovedsak blir fullstendig endret
uansett?

 - Christer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150804/86d910fb/attachment.htm 


More information about the kart mailing list