[NUUG kart] Hvor viktig å beholde historikken?

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Tue Aug 4 14:34:45 CEST 2015


Det er viktig å beholde historikken, da det generelt sett vil gjøre det
lettere i rette opp feilredigeringer. Men ikke for enhver pris. Så det blir
en avveining.

Men det som ER uhyre viktig (IMHO) er å ta vare på det bakkearbeidet som er
gjort for OSM, som gjør at OSM-kart i mange områder overgår det meste i
detaljeringsgrad, spesielt for syklister og fotgjengere. Hvis disse dataene
går fløyten og OSM degerenerer til samme informasjonsnivå som
konkurrentene, kan jeg like gjerne bruke andre kartkilder......

M.a.o: på "blårussisk": Det er viktig å beholde komparative fortrinn.... :-)

2015-08-04 13:57 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:

> Jobber litt med Elveg-importen nå og da. Et veldig grovt overslag med mitt
> nåværende tempo (som garantert går opp når jeg kommer inn i det, men aner
> ikke hvor mye) viser at Bergen kommer til å ta ca. 600 timer. Som er en
> del. Vi snakker to år med en times jobbing hver dag, eller 4 mnd. fulltids
> jobb.
>
> Jeg merker meg at det tar tid både å bruke både Replace Geometry
> (Elveg-veier må slås sammen for å passe til eksisterende veier, og kryss må
> ofte manuelt kobles sammen) og Improve Way Accuracy (man må hele tiden
> sjonglere om man skal flytte en node, legge til ny, slette, osv., og det
> blir enda verre om man må gjøre større korrigeringer i posisjoner av noder
> og hele tiden må låse valgt node).
>
> Jeg merker meg videre at noe som *ikke* tar særlig tid, er å kopiere inn
> direkte fra Elveg (har gjort det et par steder hvor det ikke var veinett
> fra før). Og det er jo teoretisk mulig å gjøre det for eksisterende veier
> (i spiselige mengder av gangen, så klart - alt må jo kontrolleres manuelt
> uansett), slå sammen tags fra gammelt til nytt, og slette de gamle veiene.
>
> Nå er det jo en generell regel at man helst ikke skal slette eksisterende
> data, da for å beholde historikken. Men *hvorfor* er det viktig å beholde
> historikken, og *hvor* viktig er dette egentlig, når alternativene tar så
> lang tid - og når både geometri og tags i hovedsak blir fullstendig endret
> uansett?
>
>  - Christer
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>


-- 
Bernt Marius Johnsen
https:// <https://sites.google.com/site/qajaqtreff/>qajaqtreff.wordpress.com
"Melius vivit qui remigat"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150804/a30f0dea/attachment.htm 


More information about the kart mailing list