[NUUG kart] Hvor viktig å beholde historikken?

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Wed Aug 5 10:18:25 CEST 2015


Jeg skal innrømme å være noe perfeksjonistisk av meg, og de 600 timene er
bare et veldig grovt overslag som uansett vil gå ned (fordi jeg kommer inn
i rutinene, og mulig fordi jeg må vrake noe av perfeksjonismen av praktiske
hensyn). Men faktum er at selv i Bergen er mange veier relativt rudimentært
mappet, med hakkete svinger og feil i posisjon som lett kan overstige 10m.
I alle fall i det lille området jeg har begynt å jobbe i. Da virker det
nødvendig for meg å oppdatere geometrien. (Jeg har opplevd på parallelle
veier, sannsynligvis mappet med noe unøyaktighet, at navigasjon tror jeg er
på en parallell vei i stedet for den jeg kjører på.)

Gir dette mening?

 - Christer

2015-08-04 20:22 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:

> Alt med måte. Det er et prinsipp i OSM å beholde historikk hvis mulig.
> På den annen side skal kartet representere virkeligheten, og iallfall
> jeg synes det er viktigere at kartet er riktig og godt enn at all
> historikk beholdes.
>
> Som du sier, bør dataene fra Kartverket brukes til å forbedre OSM,
> og jeg tenker at det ikke er et mål i seg selv at dataene i Kartverkets
> baser og i OSM er like. Hvis en vei i OSM allerede stemmer med
> terrenget, så er det vel ikke nødvendig å importere geometrien fra
> Elveg? Da holder det vel å rette og supplere taggingen som ligger på
> veien i OSM (dersom den er feil eller mangelfull)? Det er mulig jeg
> misforstår, og at du allerede jobber slik, men da synes jeg 600 timer
> høres fryktelig mye ut, selv for en stor bykommune med veldig mange veier.
>
>
> 4. aug. 2015 kl. 15:21 skrev Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
>
> Feilredigeringer kan såvidt jeg vet rettes opp i på changesett-nivå (som
> jeg tror uansett blir nødvendig ved omfattende endringer som Elveg-importen
> - om man endrer tilbake bare noen av veiene, så henger de jo kanskje ikke
> på resten av veinettet lenger).
>
> Der OSM er mer detaljert enn Elveg beholdes naturligvis OSM-data. For
> eksempel, gangveger som finnes i OSM men som ikke ligger inne i Elveg
> beholdes naturligvis. De vil uansett ikke slettes - jeg snakker bare om
> veiene som finnes i Elveg. Tagger som finnes vil som nevnt uansett måtte
> flettes inn i nye tagger fra Elveg, slik at man ikke mister informasjon der.
>
> Kort fortalt - OSM skal forbedres med Elveg-data, ikke erstattes av. Og
> det kan gjøres ved å forbedre det som er der direkte (tidkrevende), eller
> ved å flette inn eksisterende tags osv. på de aktuelle veiene, slette dem
> og flytte inn nye (også tidkrevende, men ikke i like stor grad).
>
> Merk for øvrig at dette såvidt jeg vet ikke kan gjøres der det finnes
> relations på veiene. Og det kan hende dette i hovedsak er tidsbesparende
> der det er tettvevd infrastruktur med mange kryss.
>
> 2015-08-04 14:34 GMT+02:00 Bernt M. Johnsen <berntm at gmail.com>:
>
>> Det er viktig å beholde historikken, da det generelt sett vil gjøre det
>> lettere i rette opp feilredigeringer. Men ikke for enhver pris. Så det blir
>> en avveining.
>>
>> Men det som ER uhyre viktig (IMHO) er å ta vare på det bakkearbeidet som
>> er gjort for OSM, som gjør at OSM-kart i mange områder overgår det meste i
>> detaljeringsgrad, spesielt for syklister og fotgjengere. Hvis disse dataene
>> går fløyten og OSM degerenerer til samme informasjonsnivå som
>> konkurrentene, kan jeg like gjerne bruke andre kartkilder......
>>
>> M.a.o: på "blårussisk": Det er viktig å beholde komparative fortrinn....
>> :-)
>>
>> 2015-08-04 13:57 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
>>
>>> Jobber litt med Elveg-importen nå og da. Et veldig grovt overslag med
>>> mitt nåværende tempo (som garantert går opp når jeg kommer inn i det, men
>>> aner ikke hvor mye) viser at Bergen kommer til å ta ca. 600 timer. Som er
>>> en del. Vi snakker to år med en times jobbing hver dag, eller 4 mnd.
>>> fulltids jobb.
>>>
>>> Jeg merker meg at det tar tid både å bruke både Replace Geometry
>>> (Elveg-veier må slås sammen for å passe til eksisterende veier, og kryss må
>>> ofte manuelt kobles sammen) og Improve Way Accuracy (man må hele tiden
>>> sjonglere om man skal flytte en node, legge til ny, slette, osv., og det
>>> blir enda verre om man må gjøre større korrigeringer i posisjoner av noder
>>> og hele tiden må låse valgt node).
>>>
>>> Jeg merker meg videre at noe som *ikke* tar særlig tid, er å kopiere
>>> inn direkte fra Elveg (har gjort det et par steder hvor det ikke var
>>> veinett fra før). Og det er jo teoretisk mulig å gjøre det for eksisterende
>>> veier (i spiselige mengder av gangen, så klart - alt må jo kontrolleres
>>> manuelt uansett), slå sammen tags fra gammelt til nytt, og slette de gamle
>>> veiene.
>>>
>>> Nå er det jo en generell regel at man helst ikke skal slette
>>> eksisterende data, da for å beholde historikken. Men *hvorfor* er det
>>> viktig å beholde historikken, og *hvor* viktig er dette egentlig, når
>>> alternativene tar så lang tid - og når både geometri og tags i hovedsak
>>> blir fullstendig endret uansett?
>>>
>>>  - Christer
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> kart mailing list
>>> kart at nuug.no
>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> Bernt Marius Johnsen
>> https:// <https://sites.google.com/site/qajaqtreff/>
>> qajaqtreff.wordpress.com
>> "Melius vivit qui remigat"
>>
>>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150805/9b217254/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list