[NUUG kart] Hvor viktig å beholde historikken?

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Aug 4 20:22:06 CEST 2015


Alt med måte. Det er et prinsipp i OSM å beholde historikk hvis mulig.
På den annen side skal kartet representere virkeligheten, og iallfall
jeg synes det er viktigere at kartet er riktig og godt enn at all
historikk beholdes.

Som du sier, bør dataene fra Kartverket brukes til å forbedre OSM,
og jeg tenker at det ikke er et mål i seg selv at dataene i Kartverkets
baser og i OSM er like. Hvis en vei i OSM allerede stemmer med
terrenget, så er det vel ikke nødvendig å importere geometrien fra
Elveg? Da holder det vel å rette og supplere taggingen som ligger på
veien i OSM (dersom den er feil eller mangelfull)? Det er mulig jeg
misforstår, og at du allerede jobber slik, men da synes jeg 600 timer
høres fryktelig mye ut, selv for en stor bykommune med veldig mange veier.


> 4. aug. 2015 kl. 15:21 skrev Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
> 
> Feilredigeringer kan såvidt jeg vet rettes opp i på changesett-nivå (som jeg tror uansett blir nødvendig ved omfattende endringer som Elveg-importen - om man endrer tilbake bare noen av veiene, så henger de jo kanskje ikke på resten av veinettet lenger).
> 
> Der OSM er mer detaljert enn Elveg beholdes naturligvis OSM-data. For eksempel, gangveger som finnes i OSM men som ikke ligger inne i Elveg beholdes naturligvis. De vil uansett ikke slettes - jeg snakker bare om veiene som finnes i Elveg. Tagger som finnes vil som nevnt uansett måtte flettes inn i nye tagger fra Elveg, slik at man ikke mister informasjon der.
> 
> Kort fortalt - OSM skal forbedres med Elveg-data, ikke erstattes av. Og det kan gjøres ved å forbedre det som er der direkte (tidkrevende), eller ved å flette inn eksisterende tags osv. på de aktuelle veiene, slette dem og flytte inn nye (også tidkrevende, men ikke i like stor grad).
> 
> Merk for øvrig at dette såvidt jeg vet ikke kan gjøres der det finnes relations på veiene. Og det kan hende dette i hovedsak er tidsbesparende der det er tettvevd infrastruktur med mange kryss.
> 
> 2015-08-04 14:34 GMT+02:00 Bernt M. Johnsen <berntm at gmail.com <mailto:berntm at gmail.com>>:
> Det er viktig å beholde historikken, da det generelt sett vil gjøre det lettere i rette opp feilredigeringer. Men ikke for enhver pris. Så det blir en avveining.
> 
> Men det som ER uhyre viktig (IMHO) er å ta vare på det bakkearbeidet som er gjort for OSM, som gjør at OSM-kart i mange områder overgår det meste i detaljeringsgrad, spesielt for syklister og fotgjengere. Hvis disse dataene går fløyten og OSM degerenerer til samme informasjonsnivå som konkurrentene, kan jeg like gjerne bruke andre kartkilder......
> 
> M.a.o: på "blårussisk": Det er viktig å beholde komparative fortrinn.... :-)
> 
> 2015-08-04 13:57 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com <mailto:cmeeren at gmail.com>>:
> Jobber litt med Elveg-importen nå og da. Et veldig grovt overslag med mitt nåværende tempo (som garantert går opp når jeg kommer inn i det, men aner ikke hvor mye) viser at Bergen kommer til å ta ca. 600 timer. Som er en del. Vi snakker to år med en times jobbing hver dag, eller 4 mnd. fulltids jobb.
> 
> Jeg merker meg at det tar tid både å bruke både Replace Geometry (Elveg-veier må slås sammen for å passe til eksisterende veier, og kryss må ofte manuelt kobles sammen) og Improve Way Accuracy (man må hele tiden sjonglere om man skal flytte en node, legge til ny, slette, osv., og det blir enda verre om man må gjøre større korrigeringer i posisjoner av noder og hele tiden må låse valgt node).
> 
> Jeg merker meg videre at noe som ikke tar særlig tid, er å kopiere inn direkte fra Elveg (har gjort det et par steder hvor det ikke var veinett fra før). Og det er jo teoretisk mulig å gjøre det for eksisterende veier (i spiselige mengder av gangen, så klart - alt må jo kontrolleres manuelt uansett), slå sammen tags fra gammelt til nytt, og slette de gamle veiene.
> 
> Nå er det jo en generell regel at man helst ikke skal slette eksisterende data, da for å beholde historikken. Men hvorfor er det viktig å beholde historikken, og hvor viktig er dette egentlig, når alternativene tar så lang tid - og når både geometri og tags i hovedsak blir fullstendig endret uansett?
> 
>  - Christer
> 
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart <http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart>
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Bernt Marius Johnsen
> https:// <https://sites.google.com/site/qajaqtreff/>qajaqtreff.wordpress.com <http://qajaqtreff.wordpress.com/>
> "Melius vivit qui remigat"
> 
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150804/ae806c13/attachment.htm 


More information about the kart mailing list