[NUUG kart] Fylkesvei som relation?

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Thu Aug 13 15:34:10 CEST 2015


Ikkje slette slike relasjonar. Om dei er laga på rett måte er det veldig mykje enklare å hente inn heile strekninga når den ligg i ein relasjon.
Jo meir data vi får på vegane jo meir oppdelt vil ways bli og då er det greit at ein veg ligg i relasjon.

Eg la i fjor inn fleire primære fylkesvegar i relasjonar med wiki links.
Eksempel: https://www.openstreetmap.org/relation/3201742

Slike relasjonar er akkurat det same som dei store E-route relasjonane i OSM.

________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
Sent: Sunday, August 9, 2015 2:28 PM
To: NUUGs kartliste
Subject: [NUUG kart] Fylkesvei som relation?

Holder på med import av Elveg. Jeg ser at det er lagt inn en relation i Bergen (den er neppe alene) som heter "Fylkesvei 197". Kan slike relations slettes, med tanke på at selve veien tagges med ref=197? Eller vil f.eks. kombinert europavei/fylkesvei (finnes slikt?) tagges med europaveinummeret og fylkesveinummeret da gå tapt?

 - Christer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/d35a3f2a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list