[NUUG kart] Fylkesvei som relation?

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Aug 13 16:48:15 CEST 2015


Da lurer jeg på: Hvor viktig er rekkefølgen på medlemmene i en slik
relasjon? Under Elveg-importen er det mange nye veier, f.eks. inn mot
rundkjøringer hvor det før har vært én vei, men hvor Elveg splitter til to
oneway-veier pga. fysisk separasjon av feltene frem mot rundkjøringen
(dette er også korrekt ifølge OSM, hvor fysisk separerte veier skal være
separate ways).

Det jeg har gjort hittil, er å dele opp eksisterende vei (som for
eksempelets del har en slik relasjon) i nok stykker til å samsvare med
antall stykker på de nye veiene (de oppdelte veistykkene vil da få kopiert
relasjoner i noenlunde logisk rekkefølge), og så bruke "replace geometry"
mellom Elveg-veistykkene og de nysplittede OSM-veistykkene med relasjoner,
slik at relasjonene kommer over på alle de nye veistykkene. Men jeg er
usikker på hvor viktig rekkefølgen er.

Det blir jo også et mareritt mtp. bussruter, som med en slik oppsplitting
av veier vil få en marginalt forskjellig rute avhengig av retning.

Jeg lurer også på om motorway_link og andre *_link skal være med i en
"Riksveg-relasjon" og tilsvarende, eller om bare gjennomgående ways skal
være med. Lurer i så fall på hvordan rekkefølgen (om den er viktig) skal
være i disse tilfellene.

Kanskje jeg bare må bite i det sure eplet og sette meg grundig inn i
hvordan man redigerer relasjoner i JOSM. Føler arbeidsmengden med Elveg
vokser dag for dag, trass i at veiene blir (veldig) sakte færre...

Generelle innspill er velkommen i tillegg til svar på ovenstående spørsmål.2015-08-13 15:34 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:

>
> Ikkje slette slike relasjonar. Om dei er laga på rett måte er det veldig
> mykje enklare å hente inn heile strekninga når den ligg i ein relasjon.
> Jo meir data vi får på vegane jo meir oppdelt vil ways bli og då er det
> greit at ein veg ligg i relasjon.
>
> Eg la i fjor inn fleire primære fylkesvegar i relasjonar med wiki links.
> Eksempel: https://www.openstreetmap.org/relation/3201742
>
> Slike relasjonar er akkurat det same som dei store E-route relasjonane i
> OSM.
>
> ------------------------------
> *From:* kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Christer
> van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
> *Sent:* Sunday, August 9, 2015 2:28 PM
> *To:* NUUGs kartliste
> *Subject:* [NUUG kart] Fylkesvei som relation?
>
> Holder på med import av Elveg. Jeg ser at det er lagt inn en relation i
> Bergen (den er neppe alene) som heter "Fylkesvei 197". Kan slike relations
> slettes, med tanke på at selve veien tagges med ref=197? Eller vil f.eks.
> kombinert europavei/fylkesvei (finnes slikt?) tagges med europaveinummeret
> og fylkesveinummeret da gå tapt?
>
>  - Christer
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/e0ba7af6/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list