[NUUG kart] Residential vs. service vs. cycleway/footway

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Thu Aug 13 16:06:57 CEST 2015


Synes også dette ser bra ut. 

En god ide generelt er å bruke wikisidene, både de norske og de
internationale. De forklarer jo veitypene rimelig bra, selv om noe også
forvirrer en del.

Ellers er living_street også noe man må vurdere. Det brukes ofte på
rekkehusfelt f.eks der veier i utgangspunktet skal være bilfrie. 

-SverreOn Thu, 2015-08-13 at 13:43 +0000, N/A N/A wrote:
> 
> Ser bra ut for meg. Vil nok krevje meir lokal kunnskap om alt skal 
> bli 100%.
> Private vegar ein ikkje er sikker på vil fungere fint som service 
> skulle eg tru.
> 
> From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of 
> Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
> Sent: Monday, August 10, 2015 4:58 PM
> To: NUUGs kartliste
> Subject: [NUUG kart] Residential vs. service vs. cycleway/footway
>  
> Holder på med Elveg-import og mange spørsmål melder seg. Et av de 
> viktigere spørsmålene kommer opp når jeg importerer data i 
> boligområder, typisk i tun, mellom blokker og lignende. Hvor går 
> grensen mellom highway=residential, highway=service, 
> highway=cycleway/foot=designated og highway=footway?
> 
> Som eksempel, ta et område jeg er ferdig med: Brønndalen i Bergen.
> 
> iD: http://www.openstreetmap.org/edit#map=17/60.37361/5.22292
> JOSM: Søk etter Brønndalen under "Areas around places"
> Google Earth: 
> https://www.google.no/maps/@60.3726538,5.2240298,646m/data=!3m1!1e3
> 
> Ta gjerne en titt på Google Earth, der er det lett å se veistandard 
> osv.
> 
> Altså: Hvor går skillet mellom disse veitypene? Er det for eksempel 
> gjort riktig i dette nabolaget? Finnes det noen tommelfingerregler 
> for hva man skal velge? Det er mye ymse som er brukt på eksisterende 
> data, ikke alt er like brukbart der.
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list