[NUUG kart] Residential vs. service vs. cycleway/footway

Hans Olav Skogstad hans-olav.skogstad at online.no
Thu Aug 13 16:58:39 CEST 2015


Inntrykket er at mye nyansering også kan være forvirrende, men det gir  
gode kart hvis man bruker det rett.

Slik jeg har tolket wikien i mitt hode, er highway=residential vanlige  
kommunale veier som går i tettbygd strøk. Småveier (ofte private) inn til  
hus, inne mellom blokker etc er highway=service, service=* (hvis du vet  
hva slags servicevei det er).

Det kan ofte være vanskelig å vite hva som er highway=cycleway når den  
også gjør jobben som lokalvei til noen hus. Her må man bare gjette og  
tagge med fixme eller noe slik at neste man som kommer borti veien kanskje  
kan forbedre det.

-- 
MVH
Hans Olav Skogstad

On Thu, 13 Aug 2015 16:37:21 +0200, Christer van der Meeren  
<cmeeren at gmail.com> wrote:

> Jeg mener å ha sett tidligere på mailinglisten av living_street kun er
> korrekt der det er skiltet med gatetun.
>
> Ellers leser jeg wikien før jeg spør, men som du sier er det mye
> forvirrende (og iblant tilsynelatende selvmotsigende) informasjon der.
>
> 2015-08-13 16:06 GMT+02:00 Sverre Didriksen  
> <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>
>> Synes også dette ser bra ut.
>>
>> En god ide generelt er å bruke wikisidene, både de norske og de
>> internationale. De forklarer jo veitypene rimelig bra, selv om noe også
>> forvirrer en del.
>>
>> Ellers er living_street også noe man må vurdere. Det brukes ofte på
>> rekkehusfelt f.eks der veier i utgangspunktet skal være bilfrie.
>>
>> -Sverre
>>
>>
>>
>> On Thu, 2015-08-13 at 13:43 +0000, N/A N/A wrote:
>> >
>> > Ser bra ut for meg. Vil nok krevje meir lokal kunnskap om alt skal
>> > bli 100%.
>> > Private vegar ein ikkje er sikker på vil fungere fint som service
>> > skulle eg tru.
>> >
>> > From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of
>> > Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
>> > Sent: Monday, August 10, 2015 4:58 PM
>> > To: NUUGs kartliste
>> > Subject: [NUUG kart] Residential vs. service vs. cycleway/footway
>> >
>> > Holder på med Elveg-import og mange spørsmål melder seg. Et av de
>> > viktigere spørsmålene kommer opp når jeg importerer data i
>> > boligområder, typisk i tun, mellom blokker og lignende. Hvor går
>> > grensen mellom highway=residential, highway=service,
>> > highway=cycleway/foot=designated og highway=footway?
>> >
>> > Som eksempel, ta et område jeg er ferdig med: Brønndalen i Bergen.
>> >
>> > iD: http://www.openstreetmap.org/edit#map=17/60.37361/5.22292
>> > JOSM: Søk etter Brønndalen under "Areas around places"
>> > Google Earth:
>> > https://www.google.no/maps/@60.3726538,5.2240298,646m/data=!3m1!1e3
>> >
>> > Ta gjerne en titt på Google Earth, der er det lett å se veistandard
>> > osv.
>> >
>> > Altså: Hvor går skillet mellom disse veitypene? Er det for eksempel
>> > gjort riktig i dette nabolaget? Finnes det noen tommelfingerregler
>> > for hva man skal velge? Det er mye ymse som er brukt på eksisterende
>> > data, ikke alt er like brukbart der.
>> > _______________________________________________
>> > kart mailing list
>> > kart at nuug.no
>> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list