[NUUG kart] Tunneller?

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Aug 13 17:13:28 CEST 2015


Hva da med Askøybrua mellom Bergen og Askøy? I Elveg-dataene har både veien
til broen og halvdelen av broen som er i Bergen kommune navnet Askøyveien
(da blir name=Askøyveien og bridge:name=Askøybrua), mens halvdelen av broen
i Askøy kommune ikke har noe navn og veien frem til broen i Askøy kommune
heter Ravnangervegen. Hva vil være best her?

2015-08-13 16:07 GMT+02:00 Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com>:

>
> 2015-08-11 20:40 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
>
>> Hva er praksis på tagging av navn på tunneller/broer vs. navn på den
>> faktiske veien?
>
>
> I all hovedsak foretrekker jeg å strengt reservere name=* for selve
> _veien_, ettersom det er veien man tagger. Veien har et navn, og ja, er
> tilfeldigvis på en bru, men det er ikke hovedpoenget.
>
> Dermed tagger jeg bridge:name=* og tunnel:name=* alt ettersom.​
>
>
>> *// Thor*
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/c0d71527/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list