[NUUG kart] Tunneller?

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Thu Aug 13 18:09:53 CEST 2015


Veit ikkje om bridge:name og tunnel:name er brukt noko særleg. Eg har alltid berre brukt name på tunnelar og større bruer.

Om dette splittar opp namnet på vegen det stykket så ser eg ikkje problem med det.


________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
Sent: Thursday, August 13, 2015 5:13 PM
To: Thor K. H.
Cc: NUUGs kartliste
Subject: Re: [NUUG kart] Tunneller?

Hva da med Askøybrua mellom Bergen og Askøy? I Elveg-dataene har både veien til broen og halvdelen av broen som er i Bergen kommune navnet Askøyveien (da blir name=Askøyveien og bridge:name=Askøybrua), mens halvdelen av broen i Askøy kommune ikke har noe navn og veien frem til broen i Askøy kommune heter Ravnangervegen. Hva vil være best her?

2015-08-13 16:07 GMT+02:00 Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com<mailto:nitrolinken at gmail.com>>:

2015-08-11 20:40 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com<mailto:cmeeren at gmail.com>>:
Hva er praksis på tagging av navn på tunneller/broer vs. navn på den faktiske veien?

I all hovedsak foretrekker jeg å strengt reservere name=* for selve _veien_, ettersom det er veien man tagger. Veien har et navn, og ja, er tilfeldigvis på en bru, men det er ikke hovedpoenget.

Dermed tagger jeg bridge:name=* og tunnel:name=* alt ettersom.


// Thor

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/f0ef6b65/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list