[NUUG kart] Waterways

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Thu Aug 13 18:02:51 CEST 2015


Source tag endring er viktig om source endrar seg. Det gjeld for alle data i OSM.
Er ofte at folk har brukt Bing på f.eks. vatn og kyst utan å endre source frå PSG eller Landsat til Bing.
Viktig at slike ting ikkje sklir ut ellers er source taggen ubrukeleg.

Om du ikkje flyttar på nodar i N50 men legg til layer og tunnel som du seier så kan du f.eks. gjere dette i eit eige changeset og merke source med "local knowledge". Kan og bruke semikolon for å legge til ekstra source på way.

Når det gjeld N50 for Bergen så fekk nok Frokor I tøff import start med mykje data som skulle flettast saman.
Har merka meg at det er ein del små bugs her og der etter importen.

________________________________
From: Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
Sent: Thursday, August 13, 2015 4:51 PM
To: N/A N/A
Cc: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Waterways

Ok. Jeg har tilfeldigvis gjort nettopp det - endret til layer=-1 for å unngå kollisjon med vei (jeg visste kanskje ikke at det eksisterte en bekk der, men jeg vet at den åpenbart ikke går på bakkenivå), men uten å endre source siden dette er i mitt syn en ganske liten endring. Hvis det er et krav at alle endringer på N50-importerte waterways og annet må få endret source-tag, så er kanskje det en dårlig idé? Folk som ikke er kjent med denne importen aner jo ikke slikt. (Selv jeg visste det ikke, og jeg har fulgt aktivt med på mailinglisten et halvt års tid nå.)

2015-08-13 15:24 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com<mailto:gazer2175 at hotmail.com>>:


Hei,

Dette er ein del av N50 importen som er undervegs.

Så langt eg veit er ikkje N50 detaljert nok til å vise om bekkar og elvar går i tunnel. Dei er jo og ofte veldig grove i detalj då dette er 1:50000 skala.

Har du lokal kunnskap så endrar du på dei og og byter source tags med det som passar. Om du endrar kun delar så splitter du berre opp. Litt viktig at ein ikkje berre endrar på data importert frå Kartverket N50 utan å endre source då det vil gjere framtidige oppdateringar svært komplisert.

Her har eg lagt til tunnel og layer -1 på eit par bekkar som eg veit går i røyr.
https://www.openstreetmap.org/#map=17/60.65317/6.43592

________________________________
From: kart-bounces at nuug.no<mailto:kart-bounces at nuug.no> <kart-bounces at nuug.no<mailto:kart-bounces at nuug.no>> on behalf of Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com<mailto:cmeeren at gmail.com>>
Sent: Sunday, August 9, 2015 11:11 PM
To: NUUGs kartliste
Subject: [NUUG kart] Waterways

Ser når jeg jobber med Elveg-importen at det er haugevis av waterways overalt. Ikke urealistisk mange, men flere enn jeg vet om og kan se eksisterer i nærområdet mitt. Ser at samtlige waterways er tagget med source:Kartverket N50 og antar det har vært en masseimport av disse tidligere.

Skal jeg la disse være? Kan det hende at det er waterways under bakken som ikke kan ses? De må gjerne oppdateres med tunnel=yes/layer=-1 eller lignende der de krysser veien.

 - Christer

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/0576e640/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list