[NUUG kart] Waterways

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Aug 13 18:15:48 CEST 2015


Ok. Jeg har for øvrig ikke brukt tunnel=yes fordi jeg ikke kan stå inne for
at det er en vannvei i tunnel der (jeg vet som sagt ikke om noen vannvei i
det hele tatt, så den må være under bakken hvis den i det hele tatt er der,
men det betyr vel ikke nødvendigvis tunnel?)

2015-08-13 18:02 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:

>
> Source tag endring er viktig om source endrar seg. Det gjeld for alle data
> i OSM.
> Er ofte at folk har brukt Bing på f.eks. vatn og kyst utan å endre source
> frå PSG eller Landsat til Bing.
> Viktig at slike ting ikkje sklir ut ellers er source taggen ubrukeleg.
>
> Om du ikkje flyttar på nodar i N50 men legg til layer og tunnel som du
> seier så kan du f.eks. gjere dette i eit eige changeset og merke source med
> "local knowledge". Kan og bruke semikolon for å legge til ekstra source på
> way.
>
> Når det gjeld N50 for Bergen så fekk nok Frokor I tøff import start med
> mykje data som skulle flettast saman.
> Har merka meg at det er ein del små bugs her og der etter importen.
>
> ------------------------------
> *From:* Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
> *Sent:* Thursday, August 13, 2015 4:51 PM
> *To:* N/A N/A
> *Cc:* kart at nuug.no
> *Subject:* Re: [NUUG kart] Waterways
>
> Ok. Jeg har tilfeldigvis gjort nettopp det - endret til layer=-1 for å
> unngå kollisjon med vei (jeg visste kanskje ikke at det eksisterte en bekk
> der, men jeg vet at den åpenbart ikke går på bakkenivå), men uten å endre
> source siden dette er i mitt syn en ganske liten endring. Hvis det er et
> krav at alle endringer på N50-importerte waterways og annet må få endret
> source-tag, så er kanskje det en dårlig idé? Folk som ikke er kjent med
> denne importen aner jo ikke slikt. (Selv jeg visste det ikke, og jeg har
> fulgt aktivt med på mailinglisten et halvt års tid nå.)
>
> 2015-08-13 15:24 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:
>
>>
>> Hei,
>>
>> Dette er ein del av N50 importen som er undervegs.
>>
>> Så langt eg veit er ikkje N50 detaljert nok til å vise om bekkar og elvar
>> går i tunnel. Dei er jo og ofte veldig grove i detalj då dette er 1:50000
>> skala.
>>
>> Har du lokal kunnskap så endrar du på dei og og byter source tags med det
>> som passar. Om du endrar kun delar så splitter du berre opp. Litt viktig at
>> ein ikkje berre endrar på data importert frå Kartverket N50 utan å endre
>> source då det vil gjere framtidige oppdateringar svært komplisert.
>>
>> Her har eg lagt til tunnel og layer -1 på eit par bekkar som eg veit går
>> i røyr.
>> https://www.openstreetmap.org/#map=17/60.65317/6.43592
>>
>> ------------------------------
>> *From:* kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of
>> Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
>> *Sent:* Sunday, August 9, 2015 11:11 PM
>> *To:* NUUGs kartliste
>> *Subject:* [NUUG kart] Waterways
>>
>> Ser når jeg jobber med Elveg-importen at det er haugevis av waterways
>> overalt. Ikke urealistisk mange, men flere enn jeg vet om og kan se
>> eksisterer i nærområdet mitt. Ser at samtlige waterways er tagget med
>> source:Kartverket N50 og antar det har vært en masseimport av disse
>> tidligere.
>>
>> Skal jeg la disse være? Kan det hende at det er waterways under bakken
>> som ikke kan ses? De må gjerne oppdateres med tunnel=yes/layer=-1 eller
>> lignende der de krysser veien.
>>
>>  - Christer
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/c999136b/attachment.htm 


More information about the kart mailing list