[NUUG kart] Tunneller?

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Thu Aug 13 20:47:27 CEST 2015


Om det er ulike namn på kvar side av brua så har det lite å sei om ein brukar name= eller andre keys på heile brua.


________________________________
From: Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
Sent: Thursday, August 13, 2015 8:45 PM
To: Thor K. H.
Cc: N/A N/A; kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Tunneller?

Men hva da med situasjonen jeg beskrev tidligere, med Askøybrua, hvor veinavnet bare eksisterer den ene halvdelen av broen? (Se tidligere e-post for detaljer)

2015-08-13 20:41 GMT+02:00 Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com<mailto:nitrolinken at gmail.com>>:

2015-08-13 18:09 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com<mailto:gazer2175 at hotmail.com>>:

Veit ikkje om bridge:name og tunnel:name er brukt noko særleg. Eg har alltid berre brukt name på tunnelar og større bruer.

Om dette splittar opp namnet på vegen det stykket så ser eg ikkje problem med det.

Som Christer sier, og som du kan se her http://taginfo.openstreetmap.org/compare/bridge_name/bridge:name/tunnel:name/tunnel_name for en liten sammenlikning, så er det så nært et felles og greit semantisk alternativ som det blir.

Personlig foretrekker jeg å holde name til veien hvis den har et kjent gatenavn, enten det er bru eller tunnel. For bruer er det kanskje ikke så vanlig med flere gatenavn, men dette kan fort oppstå i tuneller, både store og små, ute på landet og inne i byene.? Thor M. K. Høgås
Freelance developer & translator
Site: http://roht.no<http://roht.no/>

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/f81955fa/attachment.htm 


More information about the kart mailing list