[NUUG kart] Google Earth/Street View som kilde

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Aug 13 20:53:52 CEST 2015


Jeg har forstått at man ikke skal trace etter Google Maps. Men er det lov å
bruke Google Earth (som har veldig gode satellitt-/flyfoto i byregioner)
for å f.eks. anslå veistandard (residential vs. service), kapasitet på
parkeringsplasser og lignende, og Street View for å f.eks. lese skilt,
lokalisere bommer, etc.? Og da oppgi nevnte tjenester som kilde?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/c9fa40f8/attachment.htm 


More information about the kart mailing list