[NUUG kart] Skal veier splittes i "trekant" inn mot rundkjøringer?

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Mon Aug 17 10:43:58 CEST 2015


On Thu, Aug 13, 2015 at 9:15 PM Øystein Bjørndal <obtitus at gmail.com> wrote:

> Svarer nedover:
>
> > On 13 Aug 2015, at 18:12, Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
> wrote:
> >
> > Dette er høyrelevant for Elveg-importen, så jeg tror vi bør prate litt
> om det.
> >
> > OSM har et prinsipp om at veier/felt som er fysisk atskilt skal ha egne
> ways. Inn mot rundkjøringer er det ofte en trafikkøy som vil føre til en
> slik splitting. Dette er også reflektert i Elveg-data. Men under import av
> Elveg-data må man passe på å beholde relasjoner, og det blir en del ekstra
> arbeid når veien i OSM eksisterer som én way inn mot rundkjøringen, men nå
> skal splittes opp i to ways. Spesielt dersom veien har bussruterelasjoner -
> da må man passe på å bruke riktig way på ruten frem og ruten tilbake. Dette
> vil normalt skje minst tre ganger for hver rundkjøring man importerer fra
> Elveg, med alt det innebærer av økt arbeidsmengde.
>
> Jeg forstår det slik at det først og fremst er relasjoner som gjør
> dette tidkrevende. Blir det kaos hvis man lar relasjonene følge bare
> 1 vei gjennom rundkjøringene (eventuelt legge til en fixme)?
>

Enig, jeg synes selv også at fysisk detalj er viktigere en helt korrekte
ruter. Plus at rutene kan korrigeres også av de som ikke har ekstern data
tilgjengelig. Det med en fixme er en velig bra ide.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150817/57419400/attachment.htm 


More information about the kart mailing list