[NUUG kart] Residential vs. service vs. cycleway/footway

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Aug 13 21:27:25 CEST 2015


Hvis du med "siste biten" mener de 5-10 metrene inn i garasjen til en
beboer, så mapper jeg ikke dem i det hele tatt. Burde jeg? Vil jo være litt
av en oppgave.

2015-08-13 21:25 GMT+02:00 Øystein Bjørndal <obtitus at gmail.com>:

> Her har jeg pleid å følge renderen sin prioritering litt, jeg lar
> bolig-veier
> være residential, de litt mindre avstikkerne highway=service og
> den siste biten bort til garasjen til 1 hus med "highway=service,
> service=driveway". For blokker ville jeg stoppet på ‘service’.
> --
> Øystein Bjørndal
>
> > On 13 Aug 2015, at 20:47, Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
> wrote:
> >
> > Don't tag for the renderer (tenkte jeg skulle si det først), men
> skjønner at rendring er irriterende når man vil noe annet. Men kan du
> forklare hvorfor du vil at disse småveiene skal vises på lavere zoom-nivåer?
> >
> > 2015-08-13 20:17 GMT+02:00 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
> > Den 13. aug. 2015 16:58, Hans Olav Skogstad skreiv:
> > > Slik jeg har tolket wikien i mitt hode, er highway=residential vanlige
> > > kommunale veier som går i tettbygd strøk. Småveier (ofte private) inn
> til
> > > hus, inne mellom blokker etc er highway=service, service=* (hvis du vet
> > > hva slags servicevei det er).
> >
> > Og det er vel service=driveway som aktuelt. Det har eg brukt konsekvent
> > på slike innkøyrslar/småvegar til private hus (men highway=residential
> > på dei større vegane i bustadfeltet, som vert delte av fleire hus).
> >
> > Det som er litt irriterande er at viss ein putter service=driveway på
> > ein highway=service, blir vegen (på OSM-kartet) vist mykje tynnare og
> > berre på høge zoom-nivå samanlikna med om ein berre har highway=service
> > utan service=driveway.
> >
> > --
> > Karl Ove Hufthammer
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/410fd6a3/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list