[NUUG kart] Residential vs. service vs. cycleway/footway

Øystein Bjørndal obtitus at gmail.com
Thu Aug 13 21:25:54 CEST 2015


Her har jeg pleid å følge renderen sin prioritering litt, jeg lar bolig-veier
være residential, de litt mindre avstikkerne highway=service og
den siste biten bort til garasjen til 1 hus med "highway=service,
service=driveway". For blokker ville jeg stoppet på ‘service’.
-- 
Øystein Bjørndal

> On 13 Aug 2015, at 20:47, Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com> wrote:
> 
> Don't tag for the renderer (tenkte jeg skulle si det først), men skjønner at rendring er irriterende når man vil noe annet. Men kan du forklare hvorfor du vil at disse småveiene skal vises på lavere zoom-nivåer?
> 
> 2015-08-13 20:17 GMT+02:00 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
> Den 13. aug. 2015 16:58, Hans Olav Skogstad skreiv:
> > Slik jeg har tolket wikien i mitt hode, er highway=residential vanlige
> > kommunale veier som går i tettbygd strøk. Småveier (ofte private) inn til
> > hus, inne mellom blokker etc er highway=service, service=* (hvis du vet
> > hva slags servicevei det er).
> 
> Og det er vel service=driveway som aktuelt. Det har eg brukt konsekvent
> på slike innkøyrslar/småvegar til private hus (men highway=residential
> på dei større vegane i bustadfeltet, som vert delte av fleire hus).
> 
> Det som er litt irriterande er at viss ein putter service=driveway på
> ein highway=service, blir vegen (på OSM-kartet) vist mykje tynnare og
> berre på høge zoom-nivå samanlikna med om ein berre har highway=service
> utan service=driveway.
> 
> --
> Karl Ove Hufthammer
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
More information about the kart mailing list