[NUUG kart] Google Earth/Street View som kilde

Thor K. H. nitrolinken at gmail.com
Thu Aug 13 22:06:44 CEST 2015


2015-08-13 21:17 GMT+02:00 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>:

> 13. august 2015 kl. 20.59 skrev Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com>:
>>
>> ​Ikke egentlig. All reproduksjon av innhold og informasjon i tjenesten
>> har like opphavsbegrensninger uavhengig av formål for reproduksjon, så
>> lenge det er reproduksjon/kopiering.
>>
> Dette er nok ikke riktig. Databasevern gir helt annen beskyttelse enn
> opphavsrett, for eksempel,
>
​Kan du utdype deg rundt dette? Google har opphavsrett på vesentlige deler
av innholdet de tilbyder, og hvordan det at det er i en database påvirker
dette i en annen retning ønsker jeg gjerne å vite mer om.
Så vidt jeg kan se fra åndsverkloven paragraf 43:

*Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en
> database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall
> opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering, har
> enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold
> ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for
> allmennheten.*
>
> *Eneretten etter første ledd gjelder tilsvarende ved gjentatt og
> systematisk eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for
> allmennheten av uvesentlige deler av arbeid som nevnt, dersom dette utgjør
> handlinger som skader den normale utnyttelse av arbeidet eller urimelig
> tilsidesetter frembringerens legitime interesser.*
>
Uansett er ikke dette spesielt relevant; Google Maps/Earth er vel ikke en
norsk tjeneste? Hvordan påvirker dette hvordan OSM og hvordan OSMF må
forholde seg til slikt?
​


> og enkeltstående fakta er noe helt annet igjen. Det viktige her er uansett
> retningslinjene til OpenStreetMap, ikke hva som er lovlig.
>
Deler av innholdet som er der er ikke nødvendigvis suppletert av Google
originalt sett, men det er jo uansett gitt til f.eks. Google.
Videre er jeg sterkt uenig i at lovlighet plutselig ikke er viktig. :)​

​​
2015-08-13 21:29 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:

> Nå hang jeg ikke helt med. Er det lov å bruke norgeibilder som kilde? Kan
> denne for øvrig brukes direkte som et lag i JOSM?

Heh, nei, det er ikke lov å bruke norgeibilder som en kilde. Jeg antydet at
man kunne jo relativt lett komme seg "unna" med å se på en lokal vei og
konkludere "ja, det er vel en grusvei" og fort komme til å legge dette til
i OSM uten at man nødvendigvis systematisk materaliserer på bakgrunn av
norgeibilders satelittbilder.*█ **Thor M. K. Høgås*
Freelance developer & translator
Site: *http://roht.no <http://roht.no/>*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/1b1ed670/attachment.htm 


More information about the kart mailing list