[NUUG kart] Google Earth/Street View som kilde

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Aug 13 22:20:23 CEST 2015


Finnes det noen satellitt-/flyfoto man kan ta inn som et lag direkte i
JOSM, som har bedre kvalitet enn Bing?

2015-08-13 22:06 GMT+02:00 Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com>:

>
> 2015-08-13 21:17 GMT+02:00 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>:
>
>> 13. august 2015 kl. 20.59 skrev Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com>:
>>>
>>> ​Ikke egentlig. All reproduksjon av innhold og informasjon i tjenesten
>>> har like opphavsbegrensninger uavhengig av formål for reproduksjon, så
>>> lenge det er reproduksjon/kopiering.
>>>
>> Dette er nok ikke riktig. Databasevern gir helt annen beskyttelse enn
>> opphavsrett, for eksempel,
>>
> ​Kan du utdype deg rundt dette? Google har opphavsrett på vesentlige deler
> av innholdet de tilbyder, og hvordan det at det er i en database påvirker
> dette i en annen retning ønsker jeg gjerne å vite mer om.
> Så vidt jeg kan se fra åndsverkloven paragraf 43:
>
> *Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en
>> database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall
>> opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering, har
>> enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold
>> ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for
>> allmennheten.*
>>
>> *Eneretten etter første ledd gjelder tilsvarende ved gjentatt og
>> systematisk eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for
>> allmennheten av uvesentlige deler av arbeid som nevnt, dersom dette utgjør
>> handlinger som skader den normale utnyttelse av arbeidet eller urimelig
>> tilsidesetter frembringerens legitime interesser.*
>>
> Uansett er ikke dette spesielt relevant; Google Maps/Earth er vel ikke en
> norsk tjeneste? Hvordan påvirker dette hvordan OSM og hvordan OSMF må
> forholde seg til slikt?
>>
>
>> og enkeltstående fakta er noe helt annet igjen. Det viktige her er
>> uansett retningslinjene til OpenStreetMap, ikke hva som er lovlig.
>>
> Deler av innholdet som er der er ikke nødvendigvis suppletert av Google
> originalt sett, men det er jo uansett gitt til f.eks. Google.
> Videre er jeg sterkt uenig i at lovlighet plutselig ikke er viktig. :)​
>
> ​​
> 2015-08-13 21:29 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
>
>> Nå hang jeg ikke helt med. Er det lov å bruke norgeibilder som kilde? Kan
>> denne for øvrig brukes direkte som et lag i JOSM?
>
> Heh, nei, det er ikke lov å bruke norgeibilder som en kilde. Jeg antydet
> at man kunne jo relativt lett komme seg "unna" med å se på en lokal vei og
> konkludere "ja, det er vel en grusvei" og fort komme til å legge dette til
> i OSM uten at man nødvendigvis systematisk materaliserer på bakgrunn av
> norgeibilders satelittbilder.
>
>
>
> *█ **Thor M. K. Høgås*
> Freelance developer & translator
> Site: *http://roht.no <http://roht.no/>*
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/e3a972ab/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list